Parijs: uitvoerig debat

PARIJS, 9 DEC. "Maastricht' is al een begrip in Frankrijk. De laatste weken is in Franse kranten en op de vele radio- en televisiestations uitvoerig gedebatteerd over "de toekomst van Europa' en "de Europese uitdaging' waarover de Europese top "in de kleine stad in het zuiden van Nederland' zal beslissen.

Vrijwel alle Franse kranten publiceren vele kolommen over de top in de Limburgse hoofdstad. Le Parisien, een van de betere boulevardbladen, brengt een foto van de slaapkamer van president Mitterrand in het Valkenburgse hotel "Prinses Juliana' en een reportage over het “feestende” Maastricht.

Het grootste deel van de Franse politieke elite deelt de opvatting Mitterrand dat de top in Maastricht een succes moet worden. Alleen uiterst links en uiterst rechts en enkele politieke erfgenamen van generaal De Gaulle zijn tegen een federaal Europa. Jean-Marie Le Pen, de leider van het uiterst-rechtse Front National, vindt de doelstelling van de “federastes” een “misdaad tegen de natie”. Voor de communisten is de grote Europese markt een “kapitalistische samenzwering”. Alle grote partijen, ook de gaullistische RPR, steunen in beginsel een verdergaande Europese eenwording. Het grote Franse bedrijfsleven is eveneens voor een Europese unie met één Europese munt.

President Mitterrand kan een politiek succes in Maastricht best gebruiken. Zijn populariteit is tot een dieptepunt gezakt. Het financiële dagblad La Tribune de l'Expansion constateert dan ook dat Mitterrand in Maastricht “met de rug tegen de muur staat”.