Moderne raffinaderij kost Curaçao geld

WILLEMSTAD, 9 DEC. Curaçao zal zelf flink in de geldbuidel moeten tasten als het de toekomst van de olieraffinaderij op het eiland wil veiligstellen. Het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA is niet van plan de noodzakelijke modernisering van de raffinaderij te bekostigen.

Dit zei topman A. Volkenborn van PDVSA dit weekeinde op een bijeenkomst in Willemstad tegen vertegenwoordigers van het Curaçaose bedrijfsleven en van de overheid.

Volkenborn is van meet af aan nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Curaçaose raffinaderij. Sinds het vertrek van Shell in 1985, wordt deze sterk verouderde raffinaderij op basis van een huurovereenkomst door PDVSA beheerd. Dit contract loopt in 1994 af.

Uit onderzoeken is gebleken dat investeringen van zeker een half miljard dollar nodig zijn om de raffinaderij te moderniseren. Volkenborn deelde mee dat bij die onderzoeken geen rekening is gehouden met de strengere milieu-eisen van de Amerikaanse overheid. Hierdoor zullen extra investeringen nodig zijn. Een op de export gerichte raffinaderij als die van Curaçao kan hier eenvoudigweg niet omheen, aldus Volkenborn. Bovendien zijn additionele maatregelen nodig om de vervuiling op het eiland het hoofd te bieden.

Naar het zich laat aanzien is de installatie van een "flexicoker unit', waarvan er nog vijf in gebruik zijn op de wereld, de beste oplossing. Maar ook daarvoor is geld nodig. “Er kan onmogelijk van PDVSA verwacht worden dat we alleen opdraaien voor deze kosten. Een niet onaanzienlijke bijdrage zal van andere geldschieters moeten komen, zoals de eigenaren van de raffinaderij”, aldus Volkenborn, doelend op het eilandbestuur van Curaçao.

Hoewel een bijdrage van Nederland in het verleden steeds onderwerp van gesprek is geweest, noemde de PDVSA-topman Nederland ditmaal niet bij name. Volkenborn liet duidelijk doorschemeren dat, als er een akkoord komt over de financiering van de benodigde investeringen, de PDVSA belangstelling heeft voor de voortzetting van het beheer. De laatste twee jaar heeft de raffinaderij, mede door de gunstige marktomstandigheden, een bescheiden winst geboekt. Dat was mede mogelijk omdat de raffinaderij integraal deel uitmaakt van de Venezolaanse olie-industrie.

Om te voorkomen dat de raffinaderij bij een neergaande marktontwikkeling weer in de gevarenzone belandt, moet de concurrentiepositie snel verbeterd worden. Dat kan volgens de Venezolaanse industrieel onder andere door de kosten te verlagen en onrendabele bedrijfsonderdelen te vernieuwen.

    • Frans Heiligers