Missie voor gezondheidszorg naar Suriname

PARAMARIBO, 9 DEC. Een Nederlandse missie gaat samen met Surinaamse deskundigen de gezondheidszorg in Suriname verbeteren.

Plannen hiertoe worden in de komende twee weken besproken in Paramaribo, waar zaterdag de Nederlandse delegatie is aangekomen. Volgens de Surinaamse minister van volksgezondheid, Mohammed Khudabux, moet het overleg leiden tot garanties voor de medicamentenvoorziening in de komende vijf jaar en uitvoering van een zogeheten “crash-programma” in gezondheidsinstellingen in Suriname. Khudabux hoopt dat kort na het vertrek van de Nederlandse sectormissie een geneesmiddelenproject kan beginnen. Suriname heeft voor dit project in de komende vijf jaar een bedrag van ruim 40 miljoen gulden nodig. In de eerste fase zullen via het Nederlands Inkoopcentrum medicamenten worden gekocht, terwijl in een later stadium de eigen geneesmiddelenproduktie moet worden verdubbeld.