Minister trad af om houding Venetiaan

PARAMARIBO, 9 DEC. Zonder nog bereikbaar te zijn geweest - zelfs niet voor president Venetiaan - sinds hij vrijdag plotseling aftrad, heeft ex-minister R. Roseval (financiën) gistermiddag per fax zijn ontslagaanvraag gemotiveerd. Hij verwijt de president de basisvereisten voor een "normaal management', namelijk oog en oor voor knelpunten, te missen.

Vrijdag had de minister van financiën zijn functie met onmiddellijke ingang neergelegd en als reden slechts opgegeven dat het functioneren hem onmogelijk wordt gemaakt. Vice-president Jules Ajodia verklaarde gisteravond tegenover het televisiejournaal dat de overige ministers de mening van Roseval niet delen. President Venetiaan heeft het ontslag van zijn minister aanvaard.

In zijn motivering verwijt Roseval president Venetiaan dat deze “geen respect toont voor de waardigheid, de vaardigheden en inzichten van de ministers en in feite geen oor heeft voor hun benadering en problemen; bij voortduring hogere eisen stelt aan het produktievermogen van de departementen zonder rekening te houden met het schrijnend tekort aan kader en de complexiteit van vraagstukken; niet inziet dat de taakverdeling der departementen onduidelijk is en met name zich volledig afsluit voor de conflicten die steeds weer ontstaan door de overlapping van verantwoordelijkheden.”

In zijn motivering haalt Roseval twee verschillen van mening aan die op 5 december zijn voorgevallen. Hij deelt mee dat, wat betreft de legalisering van de parallelmarkt, besloten was op zijn voorstel een onderzoeksmissie te zenden om deze aangelegenheid te bestuderen in Caracas en Guyana. Het rapport zou op maandag 9 december gereed moeten zijn. De president eiste echter al een bespreking op 7 december.

Het tweede geval betreft de sanering van de staatsbegroting. Een complex programmapunt dat volgens Roseval ten minste twee maanden vergt om te worden opgesteld. Door het beleid van het kabinet-Kraag-Wijdenbosch is de terzake verrichte uitgebreide studie van juni 1990 achterhaald. In wezen is een totaal nieuwe studie vereist. De studie van 1990 had drie maanden gevergd. Maar de president eiste dat deze aangelegenheid op 7 december gereed moest zijn.

De president had Roseval en minister Sedoc van planning en ontwikkelingssamenwerking uitgenodigd om zaterdag bij hem te komen om de competentiegeschillen te bespreken. Dit is niet doorgegaan, omdat Roseval vrijdag met onmiddellijke ingang aftrad. Verscheidene politici hebben geprobeerd Roseval op te sporen, maar hij is tot nog toe onbereikbaar gebleven.

President Venetiaan heeft minister Edwin Sedoc aangewezen om waar te nemen op Financiën. Hij heeft Roseval om medewerking gevraagd voor een vlotte overdracht.