Jongens vernielen woning asielzoekers

BLESKENSGRAAF, 9 DEC. Drie jongens uit Bleskensgraaf hebben zich gisteravond met geweld toegang verschaft tot een woning waarin drie Nigeriaanse asielzoekers verblijven. Nadat de bewoners weigerden drank en geld te geven, richtten zij vernielingen in de woning aan.

Volgens de politie gaat het niet om een uiting van vreemdelingenhaat maar waren de jongens “stomdronken”. Twee van hen zijn aangehouden in verband met openlijke geweldpleging en vernielingen. Zij zijn vanochtend gehoord. De derde werd aangehouden omdat hij een hond tegen de politie ophitste. Hij is weer op vrije voeten gesteld.

In Bleskensgraaf zijn twee woningen beschikbaar voor de opvang van in totaal acht asielzoekers. Op dit moment verblijven er drie Nigerianen en één Roemeens gezin. De gemeente onderzoekt of in de nabije toekomst opvang kan worden geboden aan achttien asielzoekers.

Tot ongenoegen van een bewonerscomité wil de gemeente de opvang niet spreiden maar concentreren in een aantal woonunits achter de brandweergarage in Graafstroom (gemeente Bleskensgraaf). Volgens het comité zijn de twee woningen in de omgeving van de Klaproosstraat die nu reeds in gebruik zijn het maximum wat Graafstroom daar kan hebben. Ook andere woonkernen moeten hun bijdrage leveren, aldus het comité in een brief aan B en W van 28 augustus.

“Een concentratie van mensen uit andere culturen met andere leefgewoonten heeft vast en zeker tot gevolg dat er op een andere manier wordt geleefd. Decentralisatie en hen op deze manier laten wennen aan onze westerse maatschappij lijkt ons de enige en juiste oplossing waarbij allen gebaat zijn”, aldus de briefschrijvers die onderstrepen geen vreemdelingenhaters te zijn.

Volgens B en W staat echter nog niet vast waar de twee extra woningen zullen komen. Het onderzoek daarnaar moet nog worden afgerond evenals de financiële toetsing, aldus B en W.

Het bewonerscomité heeft inmiddels een tweede brief aan het college verstuurd met daarin andermaal het verzoek de opvang van asielzoekers te spreiden. “Het is in ons aller belang, zowel van omwonenden, als ook van asielzoekers en bestuurlijk apparaat dat een oplossing wordt gevonden die de gemeente Graafstoom voor iedereen leefbaar houdt”, aldus het comité.