Joegoslavië: kans op vredesmacht van VN gering

LJUBLJANA, 9 DEC. De kans dat er een vredesmacht van de Verenigde Naties naar Kroatië gestuurd wordt, lijkt uiterst gering. De speciale afgevaardigde van de VN, Cyrus Vance, zei gisteren na een ontmoeting met de Servische president Slobodan Milosevic, dat er vooruitgang is geboekt maar, zo benadrukte hij, “er is geen overeenstemming bereikt”.

Een functionaris van de VN die anoniem wenste te blijven zei: “Wij zijn nog niet zo ver dat een besluit om VN-troepen naar Joegoslavië te sturen gerechtvaardigd zou zijn.” Vance zal vandaag in New York, na een verblijf van een week in Joegoslavië, verslag uitbrengen aan de secretaris-generaal Perez de Cuellar, die vervolgens de Veiligheidsraad zal adviseren al of niet een vredesmacht naar Joegoslavië te sturen.

Gisteren werd in de Kroatische hoofdstad Zagreb wel overeenstemming bereikt over de opheffing van de blokkade van kazernes van het federale leger door de Kroatische Nationale Garde en het vertrek uit Kroatië van de in die kazernes verblijvende federale troepen. Ook werd er overeenstemming bereikt over de uitwisseling van 1.600 gevangen.

Bij de zuid-Dalmatische kustplaats Dubrovnik werden zaterdag de gevechten gestaakt nadat vertegenwoordigers van de Kroatische regering en het federale leger een wapenstilstand voor de stad overeenkwamen. Bij een beschieting van het federale leger werden vrijdag 19 mensen gedood en raakten 60 mensen gewond. In de oude binnenstad zouden volgens Kroatische bronnen tien gebouwen volledig zijn uitgebrand.

Gaf de leiding van het federale leger vrijdag “onderling met elkaar slaags geraakte Kroatische gardisten” nog de schuld van de beschieting van Dubrovnik, gisteren erkende zij dat haar eigen eenheden de beschieting hebben uitgevoerd. De bevelhebber over de federale troepen bij Dubrovnik, vice admiraal Miodrag Jokic, bood de Dubrovcani zijn verontschuldigingen aan voor de aangerichte schade.

De woordvoerder van de EG-waarnemers, Ed Koestal, zei dat de legerleiding toegezegd heeft disciplinaire maatregelen te zullen nemen tegen de officieren die op eigen gezag de aanval op Dubrovnik uitvoerden. De aanval op de "parel van de Adriatische Zee', leidde tot heftige protesten van de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten. De VS besloten vrijdag wegens de zich uitbreidende gevechten in Kroatië een economische boycot tegen Joegoslavië af te kondigen.

Het aan de strategische belangrijke autoweg gelegen plaatsje Lipik, werd gisteren door Kroatische troepen heroverd op Servische eenheden. De Kroatische televisie toonde beelden van de straten van Lipik waar tientallen lijken van Servische vrijwilligers her en der verspreid lagen en de huizen totaal vernield waren. De stas Osijek, in oostelijk Kroatië, beleefde een relatief rustig weekeinde, zo meldden Kroatische en Servische persbureau's, drie mensen vonden de dood. Ook uit de andere crisisgebieden werden "slechts' incidentele gevechten gemeld. Tot zover onze correspondent. Een onzer redacteuren voegt hier aan toe. Vanmorgen kwamen de presidenten van de zes deelrepublieken van Joegoslavië op het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag bijeen voor een informele ontmoeting met voorzitter Carrington van de EG-conferentie en coördinator Wijnaendts. Er was geen formele agenda maar de presidenten van de deelrepublieken zullen zich uitspreken over de bevindingen van de EG-arbitragecommissie. Deze deed zaterdag de uitspraak dat de republiek Joegoslavië in ontbinding is.

    • Theo Engelen