Geding tegen oormerken van kalveren

DEN HAAG, 9 DEC. De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren wil een kort geding aanspannen tegen het Landbouwschap en minister Bukman (landbouw). De dierenbescherming eist dat het oormerken van runderen en kalveren gestaakt wordt. Eerst moeten de resultaten bekend zijn van het onderzoek dat drie onafhankelijke deskundigen in opdracht van de veterinaire dienst verrichten naar de klachten over het oormerken. Dit onderzoek zal niet voor half januari zijn afgerond.

De Stichting Gezondheidszorg voor Dieren (SGD), die de invoering van het oormerken begeleidt, gaat ervan uit dat het oormerk goed genoeg is, tot het tegendeel bewezen wordt. Uit eerder onderzoek blijkt dat bij 2,6 procent van de kalveren oorontstekingen optreden. Bij een landelijke invoering zou een dergelijk percentage neerkomen op 26.000 kalveren.

Het ministerie van landbouw heeft in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek ambtenaren opdracht gegeven boeren die het oormerken weigeren niet langer te bekeuren. “Ze worden wel gewaarschuwd, maar er wordt geen proces verbaal opgemaakt”, aldus een woordvoerder van het ministerie.