Delors: Eurogeld voor bestuurskunde

MAASTRICHT, 9 DEC. De financiering van het Europees Instituut voor Bestuurskunde in Maastricht zal waarschijnlijk volledig door de Europese Commissie worden overgenomen.

Commissie-voorzitter Jacques Delors zinspeelde er gisteren op dat de regeringsleiders nog tijdens de top een beslissing zullen nemen over het instituut, dat zich bezighoudt met het bestuderen van bestuurskundige aspecten van de Europese integratie. Bij het instituut werken 35 juridische experts en 40 administratieve krachten. Het instituut voorziet voor bijna de helft in zijn eigen onderhoud. De rest van de kosten, 3,9 miljoen gulden, is tot nu toe betaald door de Nederlandse overheid, de provincie Limburg en de stad Maastricht.