De Bussy verwacht halvering winst

De Bussy Ellerman Harms uit Diemen (drukkerijen, uitgeverijen, reclame- en mediabureaus) verwacht dat de winst over 1991 zal uitkomen op ongeveer 800.000 gulden tegen 1,7 miljoen gulden in het vorige jaar.

Al bij de presentatie van de halfjaarcijfers in september zei De Bussy een achteruitgang te verwachten.

Dit jaar is een omvangrijk programma in gang gezet om de activiteiten van de onderneming aan te passen aan de marktomstandigheden.