Crediteuren van Bredero ontvangen 100 pct uitkering

De crediteuren van het failliete bouwconcern Verenigde Bedrijven Bredero uit Utrecht krijgen toch nog honderd procent van hun vorderingen terug. Dit hebben de curatoren van het bouwconcern meeegedeeld.

De curatoren hadden al eerder de preferente schuldeisers schadeloos gesteld en drie kwart van de vorderingen van de concurrente crediteuren voldaan. In januari 1992 zullen de curatoren ook de resterende 25 procent van de restyerende vorderingen kunnen voldoen. Daarmee heeft Bredero 120 miljoen gulden aan schuldvordering van concurrernte crediteuren voldaan.

Bredero heeft kunnen betalen, omdat het belang in ingenieursbureau Comprimo te gelde is gemaakt. Bovendien hebben de curatoren overeenstemming bereikt met de Stichting Pensioenfonds Beambten Bredero.

Volgens de curatoren kunnen achtergestelde crediteuren een uitkering van circa 25 procent tegemoet zien. Zij hebben in totaal een bedrag van 47 miljoen gulden te vorderen.