Bonn: bang voor mark

BONN, 9 DEC. Zij mogen de afgelopen dagen dan zoveel mogelijk hebben geprobeerd om de Duitse publieke opinie gerust te stellen, maar als kanselier Kohl en zijn ministers Waigel (financiën) en Genscher (buitenlandse zaken) akkoord gaan met de al afgesproken plannen voor een Europese economische en monetaire unie (EMU), dan wacht thuis een groot politiek probleem. De Duitse bevolking en praktisch alle media vrezen namelijk dat de EMU-voorstellen niet solide genoeg zijn en dat Kohl op het punt staat om op de EG-top in Maastricht “de D-mark, het beste wat Duitsland heeft” op te offeren aan een zeer onzekere toekomst.

“Maastricht betekent het einde van de economische politiek van Ludwig Erhard en Karl Schiller”, schrijft de conservatieve Frankfurter Allgemeine Zeitung vandaag in een hoofdartikel. Het massablad Bildzeitung kopte zaterdag zijn openingsstuk zo: Blijf van onze mark af (Hände weg von unserer Mark). Het blad, dat sinds het EMU-compromis dat de EG-ministers van financiën vorige week bereikten vrijwel direct aan een bezorgde campagne was begonnen, meldt dat uit een telefonische “stemming” van ruim 94.000 lezers was gebleken dat 96,6 procent ertegen is dat de stabiele mark straks ingeruild wordt tegen de ecu.

Maar ook de links-liberale, doorgaans kalme Süddeutsche Zeitung gelooft niet dat een toekomstige Europese centrale bank, hoe onafhankelijk ook op papier, straks voldoende monetaire discipline zal kunnen afdwingen. Zij schrijft vandaag: (..) “Als in Italië de politie naar huis gaat omdat de staat de salarissen niet meer kan betalen, dan moet de monetaire unie die betalen, wie anders? De onafhankelijkheid van de Bundesbank bestaat voor 50 procent uit de consensus met de Duitse regering over een stabiele monetaire politiek. In de EMU zal zo'n consensus niet bestaan”.

Zaterdag wees de SPD-gezinde Frankfurter Rundschau in een hoofdartikel op het gevaar dat de EMU straks “eine Inflationsgemeinschaft” zou kunnen worden. De krant voorziet voor veel EG-leden nog “geweldige inspanningen”, wil in het EMU-gebied de noodzakelijke economische convergentie ontstaan. Dat geldt niet het minst voor Duitsland zelf, “de gewezen model-leerling” in de Europese monetaire klas, schrijft het blad erbij.