Beurs verbiedt handel in omstreden fonds VHS Onroerend Goed

ROTTERDAM, 9 DEC. De beursnotering van de aandelen VHS Onroerend Goed is vanochtend tot en met morgen opgeschort in verband met een te verwachten bericht.

Het fonds is onderwerp van een enquête door de ondernemingskamer, ingesteld op verzoek van de Haagse bouwonderneming Habo. Tevens onderzoekt De Nederlandsche Bank of VHS de status van beleggingsinstelling kan herwinnen. Daarnaast zou volgens beurskringen een onderzoek lopen van de Economische Controledienst naar handel met voorwetenschap in aandelen VHS. Of een dergelijk onderzoek loopt wordt door de betrokken instanties nooit bevestigd of ontkend. De Fiod (fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) onderzoekt de wandel van voormalig voorzitter mr. F.H. Kernkamp van de raad van commissarissen van VHS.

VHS heeft aandeelhouders nog geen halfjaarcijfers beschikbaar gesteld. Evenmin is op de beurs zoals voorgesteld de naam van de vennootschap gewijzigd in R & R Group. Evenmin is, voor zover bekend, de inbreng van een portefeuille onroerend goed door R & R (dat grootaandeelhouder in VHS is) geëffectueerd. Directie en commissarissen van VHS-R & R waren vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.

In de onroerend goed wereld circuleren geruchten dat de kadastrale recherche naar het in te brengen onroerend goed, onplezierige verrassingen zou hebben opgeleverd.

R & R staat onder leiding van de in Zuid-Afrika woonachtige mr. R.G.F. Meier Mattern en heeft niet geheel duidelijke banden met R.J. Doorn, de zakenman om wiens uitlevering is verzocht door Zwitserland in verband met vermeende zwendel met effecten. Behalve de officier van justitie van Genève is ook de officier van justitie in Las Vegas geïnteresseerd in Doorn, wiens naam daar opduikt in dagvaardingen van derden in verband uiteenlopende strafbare feiten.

Meier Mattern is per 12 maart van dit jaar benoemd tot commissaris bij VHS tezamen met drs. S. Orlandini (ex-KLM) en drs. H.J. van der Bergh (ex-Tweede Kamerlid PvdA).

De nieuwe commissarissen en de nieuwe directeur G.V.M. Witteveen zouden schoon schip maken bij VHS, dat voorheen werd geleid door een inmiddels failliet gegane Rotterdamse projectontwikkelaar Interforce. Behalve door de inbreng van onroerend goed van R & R zou er ook nieuw kapitaal in VHS worden gestoken. De directie liet in maart al weten daarover in een ver gevorderd stadium van onderhandeling te zijn met de onroerend goed-specialist M. Caransa.

De enquête naar VHS richt zich op de Interforce-periode. Het vermoeden bestaat dat in die tijd “slecht” onroerend goed is ingebracht in VHS. Aandeelhouders zetten bovendien vraagtekens bij de rol van Banque de Suez en Banque Paribas, de financiers van VHS en R & R.

VHS maakte op 5 oktober 1990 bekend dat 930.000 aandelen VHS van Interforce waren verkocht aan Paribas “voor een groep beleggers”. In verband daarmee zou Paribas-directeur P. Kerdel (ex-Kempen & Co) toetreden tot de stichting prioriteit VHS. Later bleken die aandelen (tegen een veel lagere koers) te zijn verkocht aan R & R, dat zo bij verrassing de zeggenschap in VHS verwierf. Er zijn aandeelhouders VHS die hopen hun strop te kunnen verhalen op de banken, wanneer de enquête daartoe de nodige informatie oplevert.

De fractie van Groen Links in de gemeenteraad van Den Haag (waar een B&W-college van CDA, PvdA en VVD zit) heeft onlangs kritische vragen gesteld naar aanleiding van de betrekkingen tussen Habo en VHS. Groen Links richtte zich vooral op de mogelijke verwevenheid van belangen van bestuurders. Habo commissaris drs. P. Ressenaar was tot 12 maart van dit jaar gedelegeerd commissaris bij VHS. Voormalig PvdA-wethouder en voormalig Habo-commissaris ir. G.F. van Otterloo, was privé aandeelhouder in VHS.

De pogingen van de huidige directie en commissarissen om bij VHS met een schone lei te beginnen stuitten op speculaties in de pers ten aanzien van de reputatie van de op borgtocht vrij gelaten R.J. Doorn. Hij verklaarde in oktober dat VHS met een nieuwe emissie zou komen. Hij stelde tevens dat hij geen aandeelhouder van R & R meer is en zijn adviseursschap volgend jaar zou afbouwen.