Afluisterpraktijk ontluistert erfenis Maxwell nog meer

LONDEN, 9 DEC. Robert Maxwells neergang - van held tot haatfiguur in dertig dagen - heeft een nieuw dieptepunt bereikt met de onthulling dat hij afluisterapparatuur gebruikte om de achterdocht van de dagelijkse leiding van zijn bedrijven vóór te zijn.

Het aantal zoekgeraakte miljoenen, eigendom van de pensioenfondsen van de Mirror-groep (MGN) en van Maxwell Communications Corporation (MCC), loopt intussen nog steeds op. De laatste stand is 476 miljoen pond. Maxwells weduwe Betty is Engeland en de schande die over de naam van de familie is gebracht ontvlucht en teruggekeerd naar haar geboorteland Frankrijk.

Betty Maxwell is een van de gerechtigden voor een uitkering uit de pensioenfondsen die haar man heeft geplunderd. Ze kan aanspraak maken op een miljoen pond direct, plus een pensioen van 350.000 pond per jaar. Pensioentrekkers die werkzaam waren bij MCC en MGN vinden dat eerst hun aanspraken moeten worden zekergesteld, voordat aan haar wordt uitgekeerd.

Het ziet ernaar uit dat de banken die geld hebben geleend aan Maxwells particuliere bedrijven en de banken die geld hebben uitstaan bij de aan de beurs genoteerde MGN en MCC vandaag een crisisbijeenkomst houden die een ordelijke afwikkeling van zaken moet bevorderen. Het regent sinds eind vorige week faillissementsaanvragen van crediteuren bij de honderden bedrijven die onderdeel uitmaken van het Maxwell-imperium.

De schuld van Maxwells privé-bedrijven bij de banken bedraagt voor zover bekend 1,4 miljard pond. De National Westminster Bank zou het lopende boekjaar voor het eerst in haar geschiedenis met verlies moeten afsluiten, aldus speculaties, omdat de bank ten minste 150 miljoen pond aan Maxwell heeft geleend die mogelijk moeten worden afgeschreven.

Voor de winstgevende groep van Mirror-kranten hebben zich inmiddels drie gegadigden gemeld: Pearson (uitgever van onder meer The Financial Times en The Economist), Lonrho (Tiny Rowlands consortium, dat ook het zondagsblad The Observer bezit) en een groep bankiers die een management buy-out onder leiding van de hoofdredacteur Richard Stott wil steunen. Gegadigden zullen het gat in de financiën van de Mirror zelf en van de pensioenfondsen moeten dichten, voordat de koop kan doorgaan.

De identiteit van de Mirror in handen van een nieuwe eigenaar is van groot belang voor de verscheidenheid van de Britse pers. De krant is het enige pro-Labourdagblad op een markt die wordt gedomineerd door Tory-kranten.

Nu de eerste schokgolven over de door en door perfide nalatenschap van Robert Maxwell zijn weggeëbd richt de aandacht zich op andere figuren binnen zijn concern, die mede verantwoordelijk moeten zijn geweest voor het illegale geschuif met gelden van het ene bedrijf naar het andere.

Pag 11:

Grote fraude

Het lijkt erop dat het onderzoek van het Serious Fraud Office een fraude zal blootleggen, die de omvang van het Guinness-schandaal (waar het ging om een zwendel ter waarde van 25 miljoen pond) zal doen verbleken. Potentiële verantwoordelijken struikelen inmiddels over elkaar om in de pers te verklaren dat ze Maxwell de wacht hadden aangezegd, maar dat die hen overbluft had.

Onduidelijk is nog de rol van de beide zoons Maxwell, Kevin en Ian, die met andere potentiële verdachten in het bestuur zaten van Bishopsgate Investment Management, het instrument dat gebruikt werd om gelden uit zes pensioenfondsen te “beleggen” in Maxwell's privébedrijven en in prijsopdrijvingsoperaties voor aandelen MCC. De prijs van die aandelen kelderde in de weken voorafgaand aan Maxwell's dood, waardoor hun waarde als onderpand voor andere leningen desastreus terugliep.

Voor Londen als financieel centrum wordt de omvang van het schandaal, zo kort na de affaires Guinness, Polly Peck en BCCI, rampzalig geacht. Bankiers en Lagerhuisleden gelijkelijk maken zich zorgen dat het geloofsbeginsel van “zelfregulering” van de City mogelijk niet langer te handhaven valt. De Lagerhuiscommissie voor Handel en Industrie wil daarover volgende week Sir David Walker, directeur van de Securities and Investment Board horen.