Zwaarste regenval in Israel sinds 40 jaar

TEL AVIV, 7 DEC. Sedert 1951 heeft het in Israel niet zó lang zó hard geregend als dit najaar het geval is. In Tel Aviv is in één etmaal meer dan twintig centimeter regen gevallen, in de Gazastrook stortte in eenzelfde tijdsbestek meer dan 40 centimeter uit de loodzwarte hemel. Door een vloedgolf vanuit een doorgaans onschuldig stroompje werden deze week in een militair kamp nabij Tel Aviv twee soldaten uit een militaire vrachtwagen geslagen. De lijken van de verdwenen soldaten zijn nog steeds niet in de modder gevonden.

Op grond van statistische gegevens waren Israelische meteorologen eerder tot de conclusie gekomen dat er een verband bestaat tussen vulkaanuitbarstingen en neerslag. Na de uitbarsting van de Filippijnse vulkaan de Pinatubo in juni voorspelden zij dan ook een bijzonder natte winter voor het al jaren om regen smekende land. Door de vulkaanuitbarsting tot grote hoogte in de atmosfeer omhoog gestoten stofdeeltjes zouden door de krachtige winden op grote hoogte in een circulatie boven het Midden-Oosten komen en voor verheviging van de regenval zorgen.

Met desastreuze gevolgen voor de landbouw, het wegennet en veel gebouwen is deze week de voorspelling van de meteorologen bewaarheid. Alleen de waterpeilers aan het meer van Tiberias stralen van geluk. Met enkele centimeters per dag sprint de waterspiegel weg van de onheilspellende rode lijn van 213 meter onder de zeespiegel. Er moet echter nog bijna vier meter bijkomen om na drie zorgwekkend droge winters weer van een vol meer te kunnen spreken.

De nieuwe hoofdweg rondom Tel Aviv veranderde in korte tijd in een onstuimige rivier. Tientallen auto's gingen er praktisch kopje onder. De hoofdweg moest tijdelijk worden afgesloten omdat het vanuit de heuvels bij Jeruzalem naar de kuststrook stromende water nergens werd opgevangen en het afvoersysteem van de weg de stortvloed niet meer aankon. De bouwers van de ringweg stellen dat ze honderden miljoen guldens hebben bespaard door de weg niet tegen extreme wateroverlast te beschermen. Het is volgens hen voordeliger eenmaal in de vijftig jaar de weg een dag te moeten sluiten en te herstellen dan er een kostbaar kanalenstelsel te graven. De automobilisten die in doodsnood kwamen te verkeren, laten zich echter niet door dergelijke argumenten overtuigen. Wie staat er borg voor dat zulke zware regens zich slechts eenmaal in de vijftig jaar voordoen? De winter is pas begonnen en de vulkanische deeltjes hangen nog steeds in de lucht.

In de stad Ashdod steeg het water in sommige woonwijken tot ruim een meter boven het straatniveau. Voor vier gulden waren Russische immigranten bereid de inwoners in rubberbootjes te vervoeren.

    • Salomon Bouman