Sep houdt vast aan kolencentrale op de Maasvlakte

DEN HAAG, 7 DEC. De Samenwerkende Elektriciteitsproducenten (Sep) menen dat er toch een conventionele, kolengestookte centrale op de Maasvlakte moet worden gebouwd. Daarnaast wil de Sep dat de kerncentrale van Dodewaard in ieder geval tot het jaar 2004 open blijft.

Dit blijkt uit een nog vertrouwelijk ontwerp van het Elektriciteitsplan 1993-2002, dat waarschijnlijk volgende week in zijn definitieve vorm wordt gepubliceerd.

Met haar opvatting over de nieuwe Maasvlakte-centrale dreigt de Sep in conflict te komen met minister Andriessen (economische zaken), die wil afzien van de nieuwe koleneenheid.

Andriessen wees de Sep medio oktober op alternatieven voor de kolencentrale. Hij meende dat van de Maasvlakte-eenheid kan worden afgezien door de import van Noorse waterkracht en een extra vrijkomend vermogen aan warmte-kracht-koppeling.

In reactie daarop zegde de Sep een onderzoek toe. Uit het ontwerp-Elektriciteitsplan blijkt nu dat de Sep de nieuwe kolencentrale toch nodig vindt wegens een groei van het elektriciteitsverbruik. “De veronderstelde trendbreuk in het verbruik is tot op heden uitgebleven”, aldus het ontwerp.

Minister Andriessen heeft de laatste tijd in gesprekken met verscheidene betrokkenen laten blijken dat zijn standpunt over de kolencentrale onwrikbaar is. Ambtenaren op Economische Zaken gaan er daarom vanuit dat hij bereid is een hoog oplopend conflict met de Sep te riskeren. De Sep liet evenwel al in oktober weten dat zij meent in deze zaak het laatste woord te hebben.

De kolencentrale lag al eerder sterk onder vuur bij de milieubeweging, de provincie Zuid-Holland en verscheidene belanghebbenden. Begin dit jaar werd een aanvankelijk besluit voor de bouw op last van de rechter geschorst.

De Sep zegt dat het noodzakelijk is de kerncentrale in Dodewaard tot 2004 open te houden “om het kennispeil op peil te houden”. Zij houdt de “optie” van kernenergie daarmee voor de toekomst nadrukkelijk open en wil, aldus het ontwerp, over twee jaar een definitief besluit over de bouw van nieuwe kernenergie-eenheden nemen.

    • Tom-Jan Meeus