Restaurateur Goldreyer hekelt Gerechtelijk Laboratorium; "Rapport schilderij is leugen'

AMSTERDAM, 7 DEC. De conclusie van het Gerechtelijk Laboratorium in Rijswijk dat het schilderij Who's Afraid of Red, Yellow and Blue III van de Amerikaanse kunstenaar Barnett Newman bij de restauratie gedeeltelijk is overgeschilderd is “een leugen”. Dat zegt de Amerikaanse restaurateur van het schilderij, Daniel Goldreyer, in een schriftelijke verklaring aan de Nederlandse pers.

Amsterdamse gemeenteraadsleden overwegen juridische stappen tegen Goldreyer, om een deel van zijn honorarium terug te vorderen, als blijkt dat hij heeft gefraudeerd. Ook willen zij dat onderzocht wordt of de begeleidingscommissie van het Stedelijk Museum voldoende toezicht heeft gehouden op de gang van zaken. De totale kosten van de restauratie bedroegen ruim acht ton; de gemeente had er oorspronkelijk vijf ton voor uitgetrokken.

Uit het gisteren uitgelekte rapport van het laboratorium, dat in opdracht van het Stedelijk Museum in Amsterdam de restauratie heeft onderzocht, blijkt dat Goldreyer het schilderij heeft overgeschilderd met alkyd, een soort huisschildersverf, waardoor de oorspronkelijke verf onherstelbaar is beschadigd.

De onderzoekers, prof.dr. E.R. Groeneveld, wetenschappelijk directeur van het laboratorium, en ir. R. Beek, stellen dat de overschildering niet ongedaan kan worden gemaakt.

“Als het rapport deze vaststellingen doet, is dat een leugen”, aldus Goldreyer, die nogmaals ontkent dat het schilderij is overgeschilderd. Hij heeft toegezegd met een uitgebreidere verklaring te zullen komen wanneer hij de vertaalde tekst van het rapport in handen heeft.

Volgens de Nederlandse restaurateur IJ. Hummelen heeft Goldreyer vaker schilderijen overgeschilderd. In Amerika, waar een rechtszaak grote financiële gevolgen kan hebben, is, zo zegt Hummelen, een aantal gevallen bekend waarin Goldreyer met succes probeerde de zaak in de doofpot te stoppen door te dreigen met juridische stappen.

“Een museum dat schilderijen binnenkrijgt voor een tentoonstelling ziet of ze overgeschilderd zijn. In zo'n geval neemt men het niet op in de catalogus. Als het door Goldreyer gerestaureerde schilderijen betrof, dreigde hij een schadeclaim in te dienen, waarna men het toch maar exposeerde. Ook in Duitsland is een door Goldreyer gerestaureerd schilderij ter expertise aangeboden, dat bleek te zijn overgeschilderd. De eigenaar heeft het toen direct laten veilen”, aldus Hummelen.

Begin oktober dreigde Goldreyer de Nederlandse expert prof.dr. E. van de Wetering, die de restaurateur van "bedrog' had beschuldigd, voor de rechter te brengen als deze zijn beweringen niet introk.