REICH

In haar recensie van "The Work of Nations' van Robert Reich (Zaterdags Boekenbijvoegsel van 9-11-1991) tekent Michèle de Waard uit de mond van de auteur de volgende uitspraak op: ""Menselijk kapitaal is het belangrijkste bezit dat binnen de grenzen van een land overblijft.''

In de jaren na de bevrijding nam Philips grotere aantallen jonge ingenieurs, economen, juristen en andere academici aan. Op gezette tijden hield een lid van de topleiding een korte voordracht voor deze groep, waarna een levendige discussie volgde. Bij een van die gelegenheden sprak Loupart, de toenmalige legendarische commerciële topman, de gedenkwaardige woorden: ""Om Philips weer een vooraanstaande plaats te laten innemen hebben we geld, machines, gebouwen nodig, maar daaraan hebben wij niets tenzij wij beschikken over mensen met vernuft, verbeeldingskracht en durf. Daarom komen bij Philips de mensen op de eerste plaats.''

Hoe treurig is het dan om mee te maken hoe ons hoger onderwijs door achtereenvolgende regeringen, de huidige voorop, stelselmatig wordt afgebroken. Onze ingenieursopleiding, die vroeger tot de beste ter wereld behoorde, is inmiddels afgezakt tot nummer zoveel op de wereldranglijst.

    • Ir. T. Komor