Reclassering wil aantal taken verminderen

DEN HAAG, 7 DEC. De reclassering gaat schrappen in haar takenpakket. De hulpverlening aan uitzichtloze gevallen in de gevangenissen wordt verminderd en het schrijven van voorlichtingsrapporten over ontkennende verdachten gestaakt.

Dit blijkt uit vertrouwelijke notities van het bestuur van de Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen (NFR).

De reclassering moet in het kader van de maatregelen van de Tussenbalans voor 1994 acht miljoen gulden bezuinigen. Over de taakaanpassing schrijft het bestuur: “Wij vrezen dat de opgelegde bezuinigingen schade zullen berokkenen aan de cliënten en aan de samenleving”. En: “Het bestuur waarschuwt ervoor dat de richting die wordt ingeslagen zonder meer kan betekenen dat degenen die veel aandacht vragen, maar waarbij slechts beperkt resultaat mogelijk is, minder zorg zullen krijgen.” De oorspronkelijke opdracht van staatssecretaris Kosto (justitie) dit voorjaar was dat de reclassering diende te fuseren met kinderbescherming en gezinsvoogdij-instellingen. Deze operatie zou door het terugbrengen van de administratieve ondersteuning bij elkaar 20 miljoen gulden moeten opleveren.

Inmiddels heeft het bestuur van de NFR die integratie van de hand gewezen omdat er te weinig raakvlakken zouden zijn tussen de verschillende sectoren.

    • Frank Vermeulen