"Plaats Europese instellingen niet op top besproken'

DEN HAAG, 7 DEC. Op de topconferentie in Maastricht maandag en dinsdag zal de kwestie van de verdeling van de vestigingsplaatsen van een aantal Europese instellingen niet aan de orde komen. Premier Lubbers, die dit gistermiddag op zijn wekelijkse persconferentie zei, denkt dat hierover wellicht op de volgende top kan worden beslist.

De plaats van de Europese Centrale Bank, het Merkenbureau, het Milieubureau en een aantal andere instellingen kan niet worden gekozen doordat de Belgische minister-president, Wilfried Martens, op dit moment demissionair is en derhalve niet kan deelnemen aan besluiten over zaken die in zijn land controversieel zijn.

België wil de definitieve vestigingsplaats van het Europese Parlement worden; de Fransen vechten die claim echter al vele jaren aan. De Fransen willen geen beslissing nemen over de vestigingsplaatsen van de nieuwe instellingen voordat een definitief besluit is genomen over de vestigingsplaats van het Europese Parlement.

Nederland is kandidaat voor zowel het Merkenbureau als voor de Centrale Bank. In regeringskringen in Den Haag denkt men dat de kans op de bank voor Amsterdam verkeken is nu de Duitse minister van financiën, Theo Waigel, deze week vestiging in Frankfurt tot “een kwestie van nationaal belang” heeft verklaard.

Volgens Lubbers zal het feit dat Martens demissionair is geen invoed hebben op de besluitvorming over de politieke unie. “De steun van alle politieke partijen voor het standpunt dat de Belgische regering tot op dit moment ten aanzien van die zaak heeft ingenomen geeft Martens voldoende ruggesteun om daarover wel besluiten te kunnen nemen.”

Een van de belangrijkste punten op de topconferentie is de besluitvorming over de mate van bevoegdheden van het Europese Parlement. Waarschijnlijk nog dit weekeinde zullen de christen-democratische minister-presidenten een nader voorstel doen om een automatische relatie te leggen tussen alle vormen van meerderheidsbesluitvorming door de Ministerraad en invloed van het Europese Parlement.

Wanneer bij unanimiteit door de ministers wordt beslist blijft de parlementaire controle in feite in handen van de nationale parlementen; wanneer de ministers echter bij meerderheid beslissen moet die controle direct overgaan naar het Europese Parlement, anders valt elke parlementaire controle weg.

Premier Lubbers is gisteren in voortdurend contact blijven staan met zijn collega's in de EG-hoofdsteden om te proberen de laatste obstakels uit de weg te ruimen voor een definitief besluit over zowel de politieke als de monetaire unie in Maastricht.

Gisteravond sprak hij in Den Haag met de vijf christen-democratische regeringsleiders uit België, Italië, Griekenland, Luxemburg en Duitsland. Vandaag zou hij in Maastricht nog een lang gesprek voeren met de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors.