Onderwijsinstellingen laken advies van WRR

DEN HAAG, 7 DEC. Als het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de onderwijsverzorging wordt uitgevoerd zullen de kosten van het onderwijs hoger worden, deskundigheden verloren gaan, en onderwijsvernieuwingen veel moeizamer tot stand komen.

Dat zeggen de meeste onderwijsverzorgingsinstellingen, zoals de landelijke pedagogische centra en het Instituut voor leerplan ontwikkeling (SLO) in een reactie op het WRR-advies dat donderdag uitlekte. De WRR wil dat deze instellingen marktgerichter gaan opereren door hun subsidie te beperken en het overblijvende geld aan de scholen te geven. De scholen krijgen de keuze vernieuwingen van hun onderwijs door deze instellingen te laten uitvoeren of door commerciële uitgevers.

Directeur G. Janssen van het Katholiek Pedagogisch Centrum in Den Bosch zegt: “Adviesbureaus kosten ƒ 2.000 per dag, wij doen het voor de helft.” Hij verwacht dat door de “forse commercialisering” instellingen als de zijne meer op hun eigen voortbestaan gericht zullen raken dan op een goede kwaliteit van het onderwijs. “Je krijgt ontwikkelingen zoals bij de commerciële uitgevers. Die kijken alleen naar de koopkrachtige vraag en minder naar kleinere groepen zoals onderwijsvernieuwers.”

Ook wijst hij erop dat de Wet op de Onderwijsverzorging de bevoegheden van de overheid bij onderwijsvernieuwing vastlegt. Als de wet verdwijnt, zoals de WRR wil, worden deze bevoegdheden veel ondoorzichtiger, vreest Janssen. “Straks is er niets dat de minister tegenhoudt om allerlei potjes voor innovatie te reserveren en daarmee naar een commerciële uitgever te gaan.”

Directeur De Bruijne van het SLO noemt het “een mythe” dat de produkten van de verzorgingsinstellingen te weinig zouden aansluiten bij de behoeften van de scholen. “Dat was misschien in het begin van de jaren tachtig waar.” Een van de opties die de WRR voor het SLO mogelijk acht, is dat de leerplanontwikkeling naar de pedagogische centra wordt overgeheveld. De Bruijne: “Die centra hebben geen deskundigheid op het gebied van vakinhouden. Als die optie wordt uitgevoerd krijg je christelijke wiskunde en katholieke aardrijkskunde.”