NS wil wijziging van aanvangstijden lessen

ROTTERDAM, 7 DEC. De Nederlandse Spoorwegen willen nu toch dat het onderwijs de aanvangstijden van lessen en colleges verandert. Minister Ritzen (onderwijs) heeft de scholen, hogescholen en universiteiten gevraagd dat verzoek te honoreren. Alleen instellingen die eind vorig jaar al hadden aangegeven dat zij daartoe bereid zijn, zijn benaderd, zo blijkt uit de brief die de minister onlangs naar de Tweede Kamer heeft gezonden.

Voorafgaand aan de invoering van de OV-kaart voor studenten hadden de NS al aangedrongen op veranderde aanvangstijden in het onderwijs om zo de drukte in de ochtendspits te spreiden. Nadat aan ruim 600.000 studerenden de kaart was verstrekt bleek dat niet nodig, zo werd begin maart geconstateerd. In juni veranderden de NS van opvatting nadat de conducteurs eind mei een forse toename van het aantal in de spits reizende studenten hadden geconstateerd.

De invoering van de openbaar vervoerkaart voor studenten, op 1 januari 1991, heeft geleid tot een stijging van het treinvervoer tijdens de spitsuren met negen procent. In totaal steeg door het gebruik van de studentenkaart het treinvervoer met 13 procent (in totaal groeide het reizigersvervoer in de eerste negen maanden van dit jaar met 18 procent). Volgens een opgave van de Spoorwegen is het aantal overbezette treinen in de ochtendspits sinds de invoering van de kaart verdubbeld.

De NS willen niet voldoen aan de wens van de Tweede Kamer om degenen die een studentenkaart hebben ook een "railrunner-faciliteit' (waardoor kinderen voor een gulden kunnen meereizen) toe te kennen. Ongeveer duizend studenten met kinderen zouden daarvoor in aanmerking komen. Volgens de NS zijn de treinen al overvol, maar ze zijn wel bereid er over te praten als er in 1994 over een nieuw contract voor de studentenkaart wordt onderhandeld, zo schrijft Ritzen.

De fraude met de vervoerkaarten is minimaal, aldus Ritzen: 0,2 procent. Uit een onderzoek zou zijn gebleken dat er van de 18.000 verstrekte duplicaten bij 1.600 sprake was van fraude. In de eerste tien maanden van het jaar heeft de OV-studentenkaart BV zo'n 800.000 kaarten uitgegeven.