GOUDRIAAN

Als enige dochter van Goudriaan die nog in Nederland woont en ook omdat ik de schrijfster ben van "Tussen de kade en het schip' zou ik aan prof.

Van Eldik Thieme willen meedelen dat er in zijn citaat uit mijn boekje net precies alle positieve zinnen zijn weggelaten. Ik wil er enkele noemen: ""je was geweldig loyaal (in het bekennen van ongelijk)''. Mijn contact met mijn vader was waarlijk niet alleen maar moeilijk; het was dikwijls ook zeer inspirerend, "kamervullend' noem ik het in mijn boekje. De zin die ik - naast andere zinnen - het meest mis in uw citaat is: ""Je kade was het winstgevend bedrijf en je schip, je droomschip was het socialisme met de vlag van de wereld in top. In je hoofd had je altijd het klad van het boek; het socialisme een reëel ideaal''. Dat iemand met zo'n zware lading in zijn geest tussen "de kade en het schip' bekneld raakt, is haast vanzelfsprekend.

Overigens komt mijn boekje uit een totaal andere hoek dan waar het in alle commentaren op het boek van A. van der Zwan om gaat en het is dus duidelijk, dat mij "aanhalen' nergens toe kan dienen. Ik zit eenvoudig in een andere context, zoals dat tegenwoordig heet.

    • M. Rens-Goudriaan