Gevangenis wil gedetineerden extern begeleiden

NORGERHAVEN, 7 DEC. - De gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen wil gedetineerden met ernstige psychische en sociale problemen de laatste drie tot acht maanden van hun straf extern begeleiden op hun terugkeer in de maatschappij.

Hiervoor wil de directie vier oude leegstaande bewakerswoningen op het gevangenisterrein renoveren. Bij het ministerie van justitie is voor dit plan een subsidie aangevraagd van 2,5 miljoen gulden.

Volgens directeur Th. Westerhout van Norgerhaven, die het plan samen met de Stichting reclassering Drenthe opstelde, is het doel de sociaal onbekwame gevangene "klaar te stomen' voor een terugkeer in de samenleving. “Maar ook de samenleving zelf zal erbij gebaat zijn als gedetineerden aangepast terugkomen. Als je niets doet met deze mensen voordat je ze vrijlaat is de kans dat het weer misgaat heel reëel.”

Momenteel verblijven de ongeveer 35 zorgbehoevende gedetineerden in Norgerhaven al op twee kleinere afdelingen, waar ze extra zorg en begeleiding krijgen. In tegenstelling echter tot de "doorsnee' gevangene, die bij een redelijk gedrag tijdens zijn detentie het laatste jaar naar een open inrichting wordt overgeplaatst, bestond er voor gedetineerden met ernstige psychische stoornissen en sociale problemen volgens Westerhout geen speciale voorbereiding op een terugkeer in de maatschappij. “Zij vallen overal buiten. Het zijn mensen die sociaal onbekwaam zijn en in een grotere gemeenschap niet overeind blijven. Extra begeleiding voor hun invrijheidsstelling was er niet echt. In feite stonden ze zo op straat.”

Volgens Westerhout is het idee voor een aparte resocialisatie-afdeling voor problematische gevangenen al tien jaar oud. “Het is toen een stille dood gestorven. Dit plan ontstond in het voorjaar, toen Veenhuizen een beschermd dorpsgezicht werd. Dat betekende dat de oude bewakerswoningen zouden blijven staan, waarna dit plan is gemaakt.”

Als justitie toestemming geeft zullen er in een woning zes gedetineerden gehuisvest worden, samen met begeleiders en bewakers. De moederinstelling zal hierbij ondersteuning verlenen. De laatste maanden van hun gevangenschap krijgen de gedetineerden in de woningen een programma voorgeschoteld dat hen voorbereidt op hun invrijheidsstelling. “De gedetineerden leren zich staande te houden. Ze leren koken en hun huis schoonmaken. Daarnaast zullen er individuele gesprekken plaatsvinden. We willen een op maat gesneden aanpak voor elke gedetineerde”, aldus Westerhout. Na hun verblijf in Norgerhaven worden de ex-gedetineerden nog minimaal een half jaar begeleid door de reclassering. Westerhout hoopt binnen enkele weken een reactie te krijgen van Justitie. “Afhankelijk van hoeveel er verbouwd moet worden zouden we dan binnen een jaar kunnen beginnen.”