De hoofdprijs: wie krijgt de ECB?

DEN HAAG, 7 DEC. De enige plek in het ontwerpverdrag voor de economische en monetaire unie (EMU) waar nog puntjes staan, is artikel 37 van de statuten van de Europese centrale bank. Dat artikel wijst de vestigingsplaats van de ECB aan.

Deze week is de strijd om de zetel van de ECB in volle hevigheid losgebrand, nadat Duitsland Frankfurt naar voren heeft geschoven. De vestiging van de ECB wordt, in verband met het prestige en de hoogwaardige werkgelegenheid die deze instelling zal genereren, wel de hoofdprijs genoemd van alle EG-instellingen waarover een zetelbeslissing moet worden genomen.

Hoewel ook Birmingham, Lyon en Luxemburg zich hebben aangemeld, gaat de strijd tussen Amsterdam en Frankfurt. In een geheime stemming zou Amsterdam volgens deskundigen een meerderheid krijgen.

“Ik zie in menig land aarzelingen bij de vraag of een Europese bank, waarin de Duitse mark toch een heel belangrijke rol vervult, uitgerekend in Frankfurt gevestigd moet worden. In dat klimaat vinden wij dat Amsterdam meer dan een serieuze gegadigde is”, aldus minister van financiën Kok.

Kok heeft de afgelopen maanden, samen met premier Lubbers en de president van de Nederlandsche Bank, Duisenberg, intensief gelobbied voor Amsterdam. Vorige maand heeft het voltallige kabinet zich achter Amsterdams kandidatuur geschaard. Opmerkelijk is dat Buitenlandse Zaken nauwelijks bij de campagne voor Amsterdam betrokken is.

Deze week werd bekend dat premier Lubbers een brief heeft geschreven aan de Franse president Mitterrand waarin ook de positie van het Europese parlement in Straatsburg ter sprake kwam. Aangezien ook over de vestigingsplaats van andere instellingen een besluit moet worden genomen, heeft Lubbers volgens Kok initiatieven ontplooid om te kijken of de ECB in dat verband naar Amsterdam kan worden gehaald. Hij heeft daarover in alle EG-hoofdsteden gesproken, evenals met Commissie-voorzitter Delors.

In Duitsland zetten bondskanselier Kohl en minister van financiën Waigel zich met alle kracht in voor Frankfurt want Duitsland levert, zo redeneren zij, in de monetaire unie al de D-mark en de Bundesbank in. “Dat inspireert mij niet om Amsterdam te laten schieten. Wij vonden en vinden Amsterdam een prima vestigingsplaats”, aldus Kok.