Westerlaken waarschijnlijk nieuwe CNV-voorzitter

ROTTERDAM, 6 DEC. Bestuurder A.A. Westerlaken van het Christelijk Nationaal Vakverbond is de belangrijkste kandidaat voor de opvolging van voorzitter H. Hofstede die medio volgend jaar opstapt. Dit is in kringen van de vakcentrale bevestigd.

De verbondraad van het CNV, waarin het dagelijks bestuur en de voorzitters van de CNV-bonden zitten, stelt maandag de voordracht op voor de opvolging van Hofstede. Verwacht wordt dat daarop alleen de naam van Westerlaken zal prijken. Formeel beslist het CNV op 20 januari over deze voordracht. Hofstede (54), sinds zes jaar voorzitter, houdt het bij het CNV op 1 juli voor gezien omdat nog eens “wat anders” wil doen, zoals hij dit najaar aankondigde.

Westerlaken (36) kwam in 1986 in dienst van het CNV, met 320.000 leden de tweede vakcentrale in Nederland. Aanvankelijk hield hij zich vooral bezig met de onderwerpen arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en milieu. Sinds twee jaar behoren arbeidsmarktbeleid, Europese zaken en de coördinatie sociaal-economisch beleid tot zijn takenpakket.

Westerlaken geldt in het overleg met het kabinet en de werkgevers over het te voeren sociaal-economisch beleid als "bruggenbouwer'. Zo stond hij aan de wieg van het centraal akkoord dat vorig jaar oktober tussen werkgevers, werknemers en kabinet werd gesloten over terugdringing van de werkloosheid onder etnische minderheden. Recentelijk was hij een van de drijvende krachten achter de "centrale aanbeveling' van werkgevers en werknemers aan hun CAO-onderhandelaars over de aanpak van het ziekteverzuim, waarin de vakbeweging het aanbrengen van zogenoemde arbeidsvoorwaardelijke stimulansen niet langer als "onbespreekbaar' bestempeld.

Namens het CNV coördineerde hij de najaarsacties van de vakbeweging tegen de plannen van het kabinet om in te grijpen in ziektewet en WAO. De vakbeweging delfde het onderspit, waarna Hofstede zijn achterban opriep politiek-Den Haag de rug toe te keren. Een koerswijziging die Westerlaken deze week in het CNV-blad Opinie onderschrijft: “Jarenlang hebben we gedacht dat we de samenleving vanuit Den Haag konden besturen. Inmiddels zijn we er achter gekomen dat maatschappelijke problemen allerminst uitsluitend vanuit de regeringszetel kunnen worden opgelost. We kunnen niet langer alles aan Den Haag overlaten. Er is een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden nodig tussen overheid en sociale partners”, aldus de kandidaat-voorzitter.

Voordat Westerlaken in dienst trad van het CNV, werkte hij bij de Rotterdamse politie (1974-1979) en de Algemeen Christelijke Politiebond (1980-1985).