VVD had troefkaart in debat Ziektewet

DEN HAAG, 6 DEC. Na een week vol twijfels en onderhandelingen stemde de PvdA-fractie in de Tweede Kamer gisteren in met een voorstel dat het mogelijk maakt werknemers al aan het begin van het komend jaar bij ziekte vakantiedagen in te laten leveren. Technisch gezien ziet het amendement waarop een Kamermeerderheid gisteren stemde er iets anders uit dan het voorstel waarmee CDA-woordvoerder Biesheuvel zijn coalitiegenoot maandag overviel. Toch stemt de PvdA in met de doorvoering, nu al, van een onderdeel van het omstreden pakket aan maatregelen aan WAO- en Ziektewetmaatregelen waartoe het kabinet deze zomer besloot.

“Het systeem loopt de pan uit als je het nu niet ombuigt”, zegt PvdA-woordvoerster Bijlen. Officieel werd deze week in de Kamer besloten over het allereerste pakket aan maatregelen voor het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid waartoe dit kabinet, nog lang voor de gewraakte WAO-plannen van deze zomer, besloot. Zo stemde de Kamer in met het invoeren van een boete, een zogeheten malus, van maximaal twaalf maanden salaris als een ondernemer een arbeidsgeschikte werknemer laat afvloeien naar de WAO.

De schaduw van het gewraakte WAO-pakket van deze zomer, dat pas in juli volgend jaar moet ingaan, hing zwaar over het debat. “Wij willen dat alles wordt aangegrepen om het aantal mensen in de Ziektewet en de WAO nu al pijlsnel te laten dalen”, zei Bijlen bij de opening van het debat. De PvdA hoopt dat een duidelijke kentering van de groei van zieken en arbeidsongeschikten een deel van het WAO-pakket overbodig maakt. “Vooral de bevriezing van de WAO-uitkeringen zit ons en onze achterban natuurlijk dwars”, zegt Bijlen.

Al in de schriftelijke uitwisseling van stukken voor het debat van deze week was duidelijk dat de PvdA niet geheel ongenegen was om een klein onderdeel van het "zomerpakket' - de mogelijkheid van het inleveren van vakantiedagen bij ziekte - naar voren te halen en per 1 januari aanstaande door te voeren. Het CDA wilde dit omdat de nieuwe CAO-onderhandelingen voor de deur staan. Afgelopen maandag overviel het CDA de coalitiegenoot in de Kamer echter plotseling met het voorstel, om niet één, maar twee onderdelen van het "zomerpakket' nu al door te voeren. Woordvoerder Biesheuvel kwam in zijn amendement niet alleen met de vakantiedagen, maar wilde ook de aanvulling van 70 naar 100 procent van het laatstverdiende loon vevroegd ongedaan maken. Voor de PvdA was dit echter "onverteerbaar'. Volgens de PvdA zou op deze manier het evenwicht zoek raken tussen de strafmaatregelen die werknemers gelden, en de straffen die werkgevers krijgen. Onderdeel van het "zomerpakket' is immers nog een punt: Het op rekening van de werkgevers van de eerste zes weken ziektegeld.

Voor de PvdA was de "samenhang' tussen de verschillende maatregelen aanvankelijk ook de reden om niet enthousiast te zijn over het plan om nu al de mogelijkheid te scheppen vakantiedagen bij ziekte in te laten leveren. Het werd een lastige week van zwaar onderhandelen. Het gevaar dreigde namelijk dat de VVD in de Kamer mee zou stemmen met het voorstel van Biesheuvel, de verlaging van het ziektegeld naar 70 procent incluis. De PvdA besloot een eigen amendement in te dienen, die uitsluitend over de vakantiedagen gaat, en zich van Biesheuvel slechts op een paar kleine technische punten onderscheidt: In het amendement van de PvdA staat dat het inleveren van vakantiedagen bij ziekte slechts mag gelden als het in de CAO is vastgelegd. Met dit amendement in de hand werd de VVD benaderd. VVD-woordvoerder Linschoten liep rond met een heel pakket wijzigingsvoorstellen. Zo vond de VVD de boete van 12 maanden salaris voor werkgevers die een gehandicapte werknemer ontslaan veel te hoog.

Een ander VVD-voorstel was dat bedrijfsverenigingen een zieke werknemer al na zes weken moeten melden bij de Gemeenschappelijke Medische Dienst, in plaats van na zes maanden, zoals in het het oorspronkelijke wetsvoorstel was besloten.

Uiteindelijk heeft de PvdA de VVD gesteund in de melding na zes weken. In ruil daarvoor stemde de VVD mee met het amendement van de PvdA op het inleveren van vakantiedagen, waardoor het gevaar was geweken dat het voorstel van Biesheuvel door de Kamer zou komen. Iedereen lijkt nu tevreden. De enigen die deze gang van zaken met lede ogen aanzien zijn de vakcentrales van FNV en CNV.

    • Marjon van Royen