Vrouwenorganisaties woedend; Kamer achter beperkt pensioen voor vrouwen

DEN HAAG, 6 DEC. De Tweede Kamer is gisteren akkoord gegaan met het voorstel van minister De Vries de gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen als het gaat om pensioenen terug te draaien. De gelijkberechtiging zou de pensioenfondsen 120 miljard gulden kosten.

Eerder deze week spraken de Europese ministers van sociale zaken zich al uit voor beperking van de gelijke behandeling. Een meerderheid van de ministers steunde het voorstel van fungerend voorzitter, minister De Vries, om artikel 119 van het EG-verdrag te wijzigen. Dit artikel gaat over de toepassing van het beginsel van “gelijke beloning voor mannelelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke arbeid.”

Over de Verdragswijziging zal op de Europese top in Maastricht definitief worden beslist.

D'66 kamerlid Groenman vroeg het kabinet tevergeefs van het plan af te zien. Volgens Groenman zullen de ongelijke pensioenuitkeringen nu tot ver in de volgende eeuw doorwerken. Groenman vindt het “uit democratisch oogpunt onverteerbaar” dat een amendement op het artikel voor gelijke behandeling nu voor altijd dreigt te worden vastgelegd in het EG-verdrag.

Het belangrijkste argument voor het kabinet om het EG-verdrag te wijzigen vormen de kosten van de pensioen-gelijkberechtiging. De pensioenfondsen becijferden dat gelijke pensioenuitkeringen ongeveer 120 miljard gulden kost. Onderzoekster I. de Veer van de Emancipatieraad berekende onlangs dat van dat bedrag slechts 400 miljoen nodig is om de discriminatie van vrouwen te weg te werken. Het overgrote deel van het bedrag komt ten goede aan mannen. Sommige mannen kunnen op basis van het gelijkheids-artikel eisen dat ze al op 60-jarige leeftijd met pensioen mogen.

De Veer becijferde dat, met een eenmalige verhoging van de pensioenlasten van 2 tot 3 procent, het benodigde bedrag al binnen zou zijn om de achterstand van vrouwen in de pensioenuitkeringen bij te spijkeren. “Dat lijkt me een koopje voor gelijke behandeling”, zegt De Veer.

Vrouwenorganisaties als de Emancipatieraad, de Ombudsvrouw en het vrouwensecretariaat van de FNV zijn woedend over de gang van zaken. Zij wijzen erop dat vrouwen nu hun rechten op gelijke behandeling mislopen, omdat mannen van de situatie willen profiteren. “Daar kan de gelijke behandeling toch niet voor bedoeld zijn”.

De vrouwenorganisaties opteren voor een alternatief voorstel, dat onlangs door Duitsland werd ingediend. Duitsland wil het EG-Verdrag zodanig wijzigen dat dat alleen de achterstandssiuatie van vrouwen wordt weggewerkt en mannen niet de mogelijkheid krijgen van gelijkberechtiging te te profiteren. Duitsland wil een tijdelijke voorkeursbehandeling van vrouwen.