Vragen over tekorten pensioenfonds Antillen

DEN HAAG, 6 DEC. De Tweede Kamer maakt zich ernstig zorgen over de tekorten bij het pensioenfonds van de Nederlandse Antillen. Zij vreest dat Nederland daarvoor zal moeten opdraaien. Het fonds kampt met een tekort van 250 miljoen Antilliaanse guldens en kan slechts op kasbasis functioneren.

In vragen aan minister Hirsch Ballin van Antilliaanse zaken zeggen de Kamerleden Aarts (CDA), Leerling (RPF), Nuis (D66), Vermeend (PvdA) en Wiebenga (VVD) dat het pensioenfonds met een dergelijke schuldpositie in een onwerkbare positie dreigt te komen. Aarts: “We hebben de minister willen waarschuwen dat het niet zo moet gaan dat de rekening, zoals zo vaak op de Antillen gebeurt, ook dit keer weer aan Nederland wordt gepresenteerd.” Nederland steunt de Antillen met bijna 300 miljoen gulden per jaar.

De moeilijkheden bij het pensioenfonds voor ambtenaren waren al in 1983 bekend. Op dat moment was er een actuarieel tekort, het verschil tussen de afdracht van premies en uitkeringen, van 119 miljoen Antilliaanse guldens. De Eilandgebieden en de Nederlandse Antillen zelf voldoen niet aan hun verplichtingen. Zij dragen te weinig werkgeverspremies aan het pensioenfonds af. Het Eilandgebied Curaçao alleen heeft tot nu toe 180 miljoen Antilliaanse guldens te weinig overgemaakt. De Kamerleden vragen hoe hoog de schulden van de andere Eilandgebieden zijn en van de centrale overheid.

In hun vragen aan minister Hirsch Ballin noemen de Kamerleden de gang van zaken op de Antillen een daad van "onbehoorlijk bestuur'. Zij willen van de minister weten welke maatregelen hij denkt te nemen.