Steenwijk wil niet meer bij Overijssel horen

STEENWIJK, 6 DEC. De gemeente Steenwijk wil niet langer bij Overijssel horen, maar bij Friesland of Drenthe worden ingedeeld. De fracties van PvdA en CDA van deze plaats in de Kop van Overijssel, die samen de meerderheid vormen in de raad, hebben hun buik vol van het provinciaal beleid. Het noorden van Overijssel wordt volgens hen achtergesteld en in het nieuwe streekplan totaal vergeten. Zowel wat betreft de bouw van woningen als de uitbreiding van bedrijfsterreinen zou Steenwijk stiefmoederlijk worden bedeeld.

Het CDA wil het liefst deel gaan uitmaken van Drenthe. Woordvoerder C.J. Netjes noemt dit het "meest logisch'. Hij verklaart dat het wellicht juridisch een "moeilijke weg' is om aansluiting te krijgen bij een buurtprovincie. “Het ter discussie stellen van een provinciegrens is nog taboe, maar die heilige huisjes moeten omvergeworpen worden. De Noordoostpolder hoorde vroeger ook bij Overijssel, maar is overgegaan naar Flevoland.”

Ook PvdA-burgemeester J.J. Hoeksema is van mening dat Steenwijk er in het streekplan bekaaid af komt. “De provincie is daarin zeer ongenuanceerd te werk gegaan. Men concentreert zich te veel op Zwolle en Deventer. Een subregionale kern als Steenwijk moet te veel inleveren voor de ontwikkeling van de hoofdplaats.”

Hoeksema verklaart dat Steenwijk in de praktijk meer samenwerking zoekt met Wolvega en Meppel. “Daarmee vormen we in feite één grote stad, alleen de tussenruimte is wat groot.” Hoewel hij de grieven van de fracties kan voorstellen ziet Hoeksema een afscheiding van Overijssel in de praktijk niet snel plaatshebben. “Ik denk dat de reacties meer op het emotionele vlak liggen.”