Sluiting van scholen schipperskinderen

DEN HAAG, 6 DEC. De aparte basisscholen voor kinderen van woonwagenbewoners, schippers, kermisexploitanten en circusmedewerkers worden per 1 augustus 1993 opgeheven.

Ze gaan op in gewone basisscholen. Dit schrijft staatssecretaris Wallage (onderwijs) in een brief aan een aantal onderwijsorganisaties. Hij wil wel dat de extra aandacht voor de genoemde categorieën kinderen binnen de gewone scholen gehandhaafd blijft. Hierbij zou gebruik kunnen worden gemaakt van de expertise van het speciaal onderwijs. Wallage streeft er naar de samenwerking tussen gewoon en speciaal onderwijs te vergroten ("Weer Samen naar School').