Pensioengeld in Nederland wel beveiligd

ROTTERDAM-LONDEN, 6 DEC. Een greep in de pensioenkas zoals Robert Maxwell deed, is in Nederland onmogelijk. “In de Pensioen- en Spaarfondsenwet van 1953 is dat dichtgetimmerd,” zegt beleidsmedewerker W.A. van Zelst van de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen. In Groot-Brittannië mogen pensioenfondsen echter onbeperkt in de eigen onderneming investeren. “Wij hebben de regering al in het begin van de jaren tachtig gewaarschuwd,” zegt secretaris John Rodgers van de National Association of Pensionfunds (NAF) in Londen.

Volgens Nederlandse de Pensioen- en Spaarfondsenwet mag een pensioenfonds ook aandelen nemen in de eigen onderneming alsook leningen verstrekken. Maar de verstrekking van eigen- en vreemd vermogen aan de eigen onderneming is gebonden aan een maximum van 5 procent van de totale bezittingen van het pensioenfonds. Eventuele vrije reserves (waar geen pensioenverplichtingen tegenover staan) mogen in de eigen onderneming worden belegd voor maximaal 10 procent van het totale pensioenvermogen. “Het doel van de wet om de pensioenmiddelen af te zonderen van de onderneming. Anders zouden krediteuren bij een faillissement een claim op de gelden kunnen leggen,” aldus Van Zelst.

Bovendien wordt op het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen toegezien door de Verzekeringskamer. Ook als de werkgever te weinig premie afdraagt, volgt ingrijpen van de Verzekeringskamer.

Het Britse NAF, dat particuliere pensioenfondsen vertegenwoordigt, stelde in de jaren tachtig een gedragscode op om, op vrijwillige basis, een eind te maken aan investeringen door pensioenfondsen in de eigen onderneming. “De Britse regering maakte na druk van onze kant een wetsvoorstel dat investeringen in eigen aandelen beperkt tot vijf procent van het pensioenvermogen. Maar dat voorstel betreft alleen beursgenoteerde aandelen,” zegt NAF-secretaris Rodgers. “Wij hebben er daarom bij de regering op aangedrongen alle gaten in het voorstel te dichten. Na de ervaringen met Maxwell denk ik wel dat zij dat nu zal doen.”