Opschudding in België over plaats EG-bank

BRUSSEL, 6 DEC. De pogingen van Nederland om de vestigingsplaatsen van verschillende EG-instellingen te regelen en daarbij de Europese Centrale bank in Amsterdam te krijgen, hebben in België voor opschudding gezorgd. België zal totstandkoming van het verdrag voor een Europese Monetaire Unie door een veto verhinderen als dat negatieve gevolgen heeft voor Brussel als zetel voor het Europese parlement, zei staatssecretaris Anne Marie Lizin (Europese zaken) gisteren tegen deze krant.

In een kabinetsvergadering op woensdag las premier Martens een brief van premier Lubbers aan president Mitterrand voor, waarin Amsterdam genoemd werd als mogelijke zetel voor de toekomstige Europese Centrale Bank. De brief is volgens bronnen in Den Haag op 27 november verzonden.

In het ontwerpverdrag voor de economische en monetaire unie, dat volgende week in Maastricht moet worden goedgekeurd, is het voorstel voor de vestigingsplaat van de ECB nog opengelaten. Deze week heeft Duitsland Frankfurt naar voren geschoven. In financiële kringen gaat men er van uit dat de strijd om de ECB zal gaan tussen Amsterdam en Frankfurt.

Lubbers stelde in zijn brief aan Mitterrand voor om in Maastricht te besluiten om Straatsburg aan te wijzen als permanente plaats voor de plenaire drie-daagse vergaderingen van het Europarlement. Tegelijkertijd zouden de Fransen zich dan niet langer moeten verzetten tegen de wens van het parlement om extra vergaderingen in Brussel te kunnen houden. In de Belgische hoofdstad houdt het Europese parlement al haar commissie- en fractievergaderingen.

De leiders van de Nederlandse fracties in Europarlement zijn boos over het voorstel van Lubbers. Zowel de christen-democraat Penders als de socialist Woltjer en de liberalen De Vries en Bertens zeiden vanmorgen dan het parlement in Brussel thuishoort en op geen andere plaats.