Ontwikkelingshulp (1)

Volgens twee uwer redacteuren worstelen ongelukkige ambtenaren van Ontwikkelingshulp tegen het einde van het jaar met het vraagstuk hoe de nog resterende begrotingsgelden weg te werken. Vandaar de volgende suggestie.

In de IJssel-Vechtdelta zijn reeds geruime tijd comités bezig met hulp aan Roemenië. Zonder jaarlijks wisselende "ontwikkelingsstrategie', zonder adviezen van overdadig gehonoreerde "consultanten' werkt men er, in stilte en pro deo.

Een medisch comité adviseert en geeft en materiële hulp aan collegae uit de steden Cluj en Tirnaveni voor verbetering van de gezondheidszorg ter plaatse. Men bezoekt het project enige keren per jaar, verzorgt uitwisseling van personeel en boekt reeds bescheiden resultaten.

Eén van de leden zei mij onder meer dat in het hospitaal van Trnaveni één (!) gloeilamp beschikbaar is voor twee ziekenzalen. Nach Bedarf reist deze lamp heen en weer. Geen unicum, maar dit komt voor in meer ziekenhuizen aldaar.

Kan het departement van minister Pronk er niet één, of zelfs meer gloeilampen heenzenden? Dit zal helpen om het overschot aan gelden van genoemd ministerie te verkleinen! En bovendien, dit project is stante pede "operationeel' behoeft géén peperdure adviezen van consultanten; wat helaas te betwijfelen valt voor vele projecten van Ontwikkelingshulp.