Omstreden Nigeriaan benoemd in Hof Den Haag

NEW YORK, 6 DEC. Nigeria's omstreden minister van justitie, Bola Ajibola, is gisteren benoemd tot rechter van het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag. Tegen de kandidatuur van Ajibola, die was voorgedragen door de militaire regering van zijn land, is geprotesteerd door organisaties voor de rechten van de mens.

Nigeria's Comité voor de Verdediging van de Rechten van de Mens (CDHR) en de Nationale Vereniging van Democratische Advocaten (NADL) spraken zich al in oktober krachtig uit tegen Ajibola's kandidatuur. Volgens de organisaties heeft Nigeria tijdens Ajibola's aanstelling als minister van justitie “de ergste schendingen van fundamentele mensenrechten gekend”.

Het Internationaal Hof van Justitie heeft vijftien rechters, die worden benoemd na een geheime stemming in de Veiligheidsraad en in de Algemene Vergadering van de VN. Ajibola is de opvolger van de in augustus overleden Taslim Olawale Elias, eveneens uit Nigeria, en zal diens termijn, die loopt tot 5 februari 1994, afmaken.

Ajibola werd benoemd tot minister van justitie kort nadat president Ibrahim Babangida door een staatsgreep de macht overnam. De Nigeriaanse vice-president, Augustus Aikhomu, heeft de kritiek van de mensenrechtengroepen op Ajibola eerder “onvaderlandslievend” genoemd. (Reuter)