KLM en BA willen bij samenwerking zeggenschap delen

ROTTERDAM, 6 DEC. KLM en British Airways (BA) zijn het in beginsel eens over een 50-50 regeling van de zeggenschap over de holding waarin zij hun activiteiten willen bundelen. Daarmee hebben de twee luchtvaartmaatschappijen een belangrijke stap gezet naar hun beoogde volledige fusie.

Dit is vernomen in Britse en Nederlandse luchtvaartkringen. De regeling van de winstverdeling van de holding vormt nu nog het laatste grote struikelblok voor de fusie. Bronnen wijzen er op dat het akkoord over de regeling van de zeggenschap afhankelijk is van de volledige overeenstemming over de fusie.

De op te richten holding zal het management over de activiteiten van KLM en BA voeren. Daarboven zouden KLM en BA als twee moedermaatschappijen van de holding hun eigen rechtspositie behouden en afzonderlijk aan de beurs genoteerd blijven.

KLM stelt dat behoud van de eigen identiteit een uitgangspunt is voor een fusie met BA.

In de directie van de holding zullen KLM en BA gelijk zijn vertegenwoordigd. Mocht binnen de directie over een bepaalde kwestie geen overeenstemming kunnen worden bereikt, dan zal de zaak worden voorgelegd aan een raad van advies, die een bindend advies aan de directie zal voorleggen. In die raad zal de zeggenschapsverhouding gelijk zijn aan de winstverdeling van de holding. Dit betekent dat het grotere BA in de raad van advies een meerderheid heeft.

Om de belangen van KLM te waarborgen is afgesproken dat de raad van advies over bepaalde kwesties met een gekwalificeerde meerderheid dient te besluiten. In deze gevallen zal KLM de facto over een veto beschikken.

Verder is overeengekomen dat de huidige raden van commissarissen van KLM en BA competent blijven in kwesties waar "nationale belangen' van Nederland of Groot-Brittannië op het spel staan.

Het gesprek over de winstverdeling van de holding is intussen in een cruciale fase gekomen. Onlangs werd gemeld dat BA zou streven naar een 80-20 winstverdeling op grond van het feit dat BA veel groter is dan KLM. De beurswaarde van BA is ruim 5 miljard gulden, van KLM ongeveer 2 miljard gulden. Voor KLM is een dergelijke winstverdeling onaanvaardbaar. KLM is kleiner, maar het belang van 20 procent van KLM in de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Northwest Airlines weegt zwaar. KLM zou aansturen op een winstverdeling van eenderde-tweederde.