Kema wisselt technologie uit met de Sovjet-Unie

ROTTERDAM, 6 DEC. KEMA in Arnhem heeft een overeenkomst in de Sovjet-Unie afgesloten voor uitwisseling van technologie, onderzoek en kennis op het gebied van energie-opwekking en milieu-techniek. Daarmee zegt de onderneming vooruit te lopen op het Energie-Handvest (Plan-Lubbers).

Het gaat onder andere om het testen van apparatuur en brandstoffen voor kolenvergassing (een techniek die ook in Nederland wordt toegepast), meettechniek voor hoge temperaturen, materiaalonderzoek en de reiniging van rookgassen. Ook in Polen is KEMA actief bij het verbeteren van de milieutechniek en in Tsjechoslowakije worden besprekingen gevoerd over soortgelijke projecten.

Wijdverbreid is volgens KEMA het misverstand dat de Sovjet-Unie zou achterlopen met haar energie-techniek. Deze technologische kennis is daar juist groot en KEMA wil deze uitwisselen voor Nederlandse kennis op het terrein van de milieu-techniek waaraan in de Sovjet-Unie een grote behofte bestaat.

Om de samenwerking verder gestalte te geven is KEMA-directeur J.H. Blom lid geworden van het expertise-team van de International Fuel-Power Association (IFPA) van het Russische ministerie van energie-opwekking. Dit is een coördinerend lichaam waarin KEMA een adviserende rol zal spelen.

Bij het ontwerpen van testfaciliteiten voor kolenvergassing wordt de Russische kennis gekoppeld aan de Nederlandse. In samenwerking wordt een laboratorium voor het testen van kolen voor vergassing ontworpen, dat na succesvolle oplevering naar Nederland zal worden overgebracht. Kolen uit Nederland worden in Rusland in vergassingsexperimenten getest. In het scheikundig laboratorium van KEMA in Arnhem werken Russische wetenschappers aan experimenten voor het modelleren van vlammen en vlamdiagnostiek, belangrijk voor een zo groot mogelijke energie-opbrengst bij de kolenvergassing.