Kansen op VN-macht slinken door geweld

LJUBLJANA, 6 DEC. De zich uitbreidende gevechten in Kroatië maken de komst van de VN-vredesmacht hoogst onzeker. In de hoofdstad van Oost-Kroatië, Osijek, kwamen gisteren vijf mensen om het leven tijdens een aanval van de federale artillerie, bij Slavonska Pogeza werden elf Kroatische gardisten gedood en ook werd er fel gevochten bij Vinkovci.

Aan de grens met Bosnië, bij Slavonski Brod en Slavonski Samas, werden door de Kroatische Nationale Garde de bruggen over de Sava gesloten. Aan de Bosnische kant van de grens zijn federale troepen gestationeerd waarvan de garde eist dat zij zich 25 kilometer terugtrekken. Vanuit Pakrac en Podravska Slatina rukken federale troepen op richting Virovitica en stuiten daarbij op heftige tegenstand van de Kroatische Nationale Garde. Ook bij Dubrovnik wordt opnieuw gevochten.

De speciale afgezant van de VN, Cyrus Vance, besloot gisteren, naar wordt aangenomen wegens de zich uitbreidende gevechten, zijn bezoek aan Joegoslavië te verlengen. Hij praat vandaag voor de vierde keer deze week met de Servische president Slobodan Milosevic. Vance toonde zich gisteren weinig optimistisch over de kans op de komst van een vredesmacht. De Veiligheidsraad besloot vorige week dat er slechts een vredesmacht naar Joegoslavië mag vertrekken wanneer in Kroatië de gevechten zijn beëindigd.

Het Oostenrijkse parlement heeft gisteren de regering gevraagd Slovenië en Kroatië zo snel mogelijk te erkennen. Het parlement besloot dat Oostenrijk de twee republieken ook moet erkennen wanneer andere staten niet bereid zouden zijn die stap te nemen.

    • Theo Engelen