Jacht

Helaas is de auteur van het artikel "Jagers op wilde zwijnen weigeren discussie over jacht' (NRC Handelsblad, 3 december) vergeten aan deze titel toe te voegen "tijdens de jacht'.

Iemand die vrije tijd heeft uitgetrokken om te genieten van een goed concert in een concertgebouw wenst tijdens zijn beleving van de muziek niet te worden gestoord door lieden die tegen muziekuitvoeringen zijn of die vinden dat klassieke muziek niet meer bij onze beschaving past.

Zo wensen jagers niet gestoord te worden tijdens hun legitieme beleving van de jacht en zeker niet door een stel lieden van een stichting die zich met beheer van de fauna nooit heeft beziggehouden. Die hooguit aan wanbeheer heeft meegewerkt, getuige de uitroeiing van een door hen gewenste te hoge vossenpopulatie, van de lepelaarskolonies van het Zwanewater en het Naardermeer, alsmede van de tienduizenden meeuwen en overige bodembroeders in onze duinen. Jagers zijn steeds bereid gebleken te discussiëren over de jacht, alleen niet tijdens de jacht.

Wanneer aanhangers van de Stichting kritisch faunabeheer dat laatste toch wensten, dan heeft de in het artikel genoemde agent van politie juist gehandeld door deze lieden te sommeren zich te verwijderen.

    • Ch.G.N. van Bussel