Geen extra geld voor zwakzinnigen

DEN HAAG, 6 DEC. Extra geld voor de behandeling van gedragsgestoorde zwakzinnigen moet uit het bestaande budget voor de zwakzinnigenzorg komen. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) liet dat gisteren weten aan een vertegenwoordiging van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR).

De sectie zwakzinnigenzorg van de NZR had de bewindsman om extra geld gevraagd voor de behandeling van de ongeveer 3.000 gedragsgestoorde verstandelijk gehandicapten, van wie er 1.150 zeer ernstig tot extreem ernstige gedragsproblemen vertonen. Om te voorkomen dat crisissituaties bij deze groep bewoners escaleren, is volgens de NZR acht miljoen gulden nodig.

Extra zorg bij crisissituaties kan niet uit de budgetten van instellingen worden betaald. “Door de achtereenvolgende bezuinigingsrondes is de rek daar helemaal uit”, aldus een woordvoerder van de NZR. Vervolgens dient 42 miljoen gulden te worden geïnvesteerd in Very Intensive Care-units. Dat zijn eenheden van maximaal zes bewoners, deskundigde begeleiding en extra speciaal opgeleid personeel.

Simons deed gisteren geen enkele concrete toezegging. Bij de behandeling van de begroting van WVC, over anderhalve week, zal hij bekendmaken hoeveel geld er uit het bestaande budget voor de zwakzinnigenzorg extra wordt vrijgemaakt voor de hulp aan gedragsgestoorden. Simons deed gisteren de suggestie de rente op de reserves van de zwakzinnigeninrichtingen aan te wenden. Gezamenlijk beschikken de instellingen over een reserve van ongeveer 100 miljoen gulden. Tot slot wil Simons met de NZR bekijken of het geld dat voor de bouw-investeringen in 1992 is gereserveerd, helemaal wordt uitgegeven. “Zo niet, dan is het denkbaar dat een deel van het niet uitgegeven geld wordt aangewend voor de behandeling van ernstig gedragsgestoorde verstandelijk gehandicapten”, aldus Simons.