CS-Essayprijsvraag 1991; Is alles al gezegd?

Als de Nieuwe Wereldorde van Bush er ooit komt, hoe moet die er dan uitzien? Het Europese huis van Gorbatsjov? Geen mens die het weet.

Worden er, in de politiek of in de kunsten, nog idealen gekoesterd? Of is alles bezig richtingloos te veranderen?

Buiten de disco en het sportveld lijkt elke passie verdwenen. De kunst draait in een cirkel rond en hapt in zijn eigen staart. Oude ideeën in een nieuw jasje worden gefêteerd. De behoefte om met overtuiging iets te zeggen lijkt wel verdwenen.

Willen kunstenaars geen ideeën meer uitdragen? Moeten we vaststellen dat alles al eens gezegd is of is dit cultuurpessimisme en leven we juist in een flitsend fin de siècle waarin niets meer gezegd hoeft te worden en iedereen zijn eigen gang kan gaan?

Aan u het woord hierover.

De jaarlijkse essayprijsvraag van het Cultureel Supplement heeft als titel "Is alles al gezegd?' Wij vragen u om in maximaal 3000 woorden uw mening te geven over de sprakeloosheid van onze tijd.

Een jury, bestaande uit Roelof van Gelder, Jaap van Heerden, Lien Heyting en Marjoleine de Vos zal de inzendingen beoordelen. Het winnende essay wordt gepubliceerd in het CS; de auteur ontvangt een prijs van ƒ 1000,-.

De essays moeten voor 5 januari in het bezit zijn van:

Jury CS-essayprijsvraag Kunstredactie NRC Handelsblad Paleisstr. 1 1012 RB Amsterdam