Bod op Vredestein binnen acht weken

De directie van Vico Holding deelt mede dat in de onderhandelingen met de Staat der Nederlanden zodanige vooruitgang is geboekt dat wordt verwacht dat binnen acht weken een besluit zal worden genomen over een eerder aangekondigde openbaar bod op de certificaten Vredestein.

Indien een bod wordt uitgebracht zullen houders hun stukken kunnen verkopen voor een prijs van 15,00 gulden per certificaat, dezelfde prijs die Vico Holding zal betalen voor de thans nog door de Staat gehouden aandelen.

Vico Holding, een beleggerscombinatie van drie beleggingsinstituten en vijfentwintig particuliere beleggers, beschikt reeds over een belang van 18 procent in Vredestein en zal na overname van het 45 procent belang van de Staat een meerderheidsbelang in de noodlijdende bandenfabriek hebben.