Advies beurscommissie: "Systeem van hoekmannen niet wijzigen'

AMSTERDAM, 6 DEC. De Amsterdamse effectenbeurs moet vasthouden aan het zogenoemde hoekmanssysteem, een traditionele centrale aandelenmarkt waarbij hoekmannen een koers vast stellen op basis van vraag- en aanbod.

Dat blijkt uit het vanmorgen gepubliceerde rapport van de Commissie Aandelenhandel van de Amsterdamse effectenbeurs. Deze commissie met daarin alle beursleden (hoeklieden, commissionairs en banken) doet in het rapport aanbevelingen om het weglekken van de handel in met name de grotere Nederlandse fondsen naar het buitenland een halt toe te roepen.

De commissie gaat met het advies voorbij aan de kritiek van institutionele beleggers, zoals het ambtenarenpensioenfonds ABP en grote bedrijfspensioenfondsen die menen dat het hoekmanssysteem in Amsterdam inefficiënt is. Ze handelen liever via het Londens Seaq International, wat staat voor Stock Exchange Automated Quotation. Grote beleggers kunnen op Seaq International via zogenoemde "market makers' op basis van anonieme prijsstellingen zonder tussenkomst van een hoekman met elkaar handelen.

Volgens ruwe schattingen wordt op het moment een derde tot de helft van de omzet in de belangrijkste Nederlandse fondsen afgewikkeld via Seaq International. Hierdoor lopen de inkomsten van de effectenbeurs en van de daar aanwezige hoeklieden terug.

De commissie tracht de kritiek dat de Amsterdamse effectenbeurs te weinig liquide is, te pareren met het voorstel dat voortaan ook in aandelenhandel de omzet in de handel met het buitenland moet worden gepubliceerd. Bovendien moeten de commissiehuizen (commissionairs en banken) inzage krijgen in koop- en verkooporders die hoeklieden in hun orderboek hebben opgenomen. Hierdoor kunnen ze een indruk krijgen van de mate waarin een nieuwe order de koersvorming van een aandeel kan beïnvloeden.

Verder stelt de commissie voor continu de gecumuleerde omzet per fonds te publiceren. Nu worden omzetgegevens pas de volgende dag in de Officiële Prijscourant gepubliceerd. Tenslotte pleit de commissie de handel een half uur eerder te laten beginnen dan wat gebruikelijk was (nu: 10.00 uur). Deze nieuwe beurstijden zouden, na goedkeuring van de leden, begin 1992 kunnen ingaan.

Het Bestuur van de Vereniging voor de Effectenhandel zegt zich te kunnen vinden “in de richting van de aanbevelingen van het rapport”.