Volgend jaar staatsexamen Nederlands als tweede taal

AMERSFOORT, 5 DEC. Er komt een staatsexamen voor het vak Nederlands als tweede taal. De bedoeling is dit examen komende zomer voor het eerst af te nemen, zodat buitenlanders met een certificaat kunnen aantonen dat zij het Nederlands beheersen.

Minister Ritzen (onderwijs) onderschreef gisteren in Amersfoort de conclusie van een adviescommissie om voor Nederlands als tweede taal twee "certificaten NT2' in te stellen. De certificaten dienen de positie van allochtonen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het eerste certificaat zal vergelijkbaar zijn met dat aan het einde van de onderbouw in het lager beroepsonderwijs, het tweede met de bovenbouw van HAVO of VWO.

In de praktijk zal het gaan om allochtonen die, in het eerste geval, verder willen leren in het kort middelbaar beroepsonderwijs, het leerlingwezen of een vakopleiding, of werken als bijvoorbeeld aankomend vakkracht. Het tweede certificaat is bedoeld voor buitenlanders die een kaderfunctie wensen of willen studeren in het middelbaar beroepsonderwijs of aan een hogeschool of universiteit.

De commissie meent dat de certificaten niet mogen gelden als extra toelatingseis bovenop bijvoorbeeld een MAVO-diploma. Anderzijds mogen aan het certificaat geen rechten worden ontleend: het is net als andere diploma's slechts een verklaring van behaalde resultaten.

De certificaten zijn een uitvloeisel van een in 1989 door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid uitgebracht rapport, waarin onder meer werd gepleit voor een groter cursusaanbod op het gebied van Nederlands als tweede taal. Gisteren werd ook bekend dat de wachtlijsten in de basiseducatie, waar veel van deze cursussen worden gegeven, weer zijn gegroeid. Er wachten nu 12.000 mensen op vooral een cursus Nederlands of een cursus sociale redzaamheid.