Ter Beek voor overleg met Suriname naar Bonaire

DEN HAAG, 5 DEC. Nederland gaat met Suriname overleggen over het verlenen van technische bijstand aan het Surinaamse ministerie van defensie. Over enkele dagen zullen de ministers van defensie van Nederland en Suriname, Ter Beek en Gilds, elkaar ontmoeten, vermoedelijk op Bonaire.

Bij dat overleg gaat het ondermeer over de samenstelling en activiteiten van een militaire missie die op de Nederlandse ambassade in Paramaribo wordt gestationneerd. Ministers Gilds van Suriname zei onlangs in een interview met deze krant dat hij behoefte heeft aan advies over militaire wetgeving, de structuur van het leger en aspecten van opleiding. De nieuwe Surinaamse regering heeft aangekondigd dat zij het leger wil hervormen en verkleinen. Ook wil Suriname dat Nederland fondsen ter beschikking stelt voor de opvang van militairen die ontslag krijgen.

Minister Ter Beek heeft drie weken geleden niet aan het eerste officiële overleg tussen Nederland en Suriname willen deelnemen omdat hij de 'militaire kant van de zaak' niet wilde benadrukken. Op Bonaire werd tijdens de conferentie afgesproken dat de twee ministers van defensie elkaar snel zouden zien omdat de hervormingen van het Surinaamse leger bijdragen aan de versteviging van de democratie en handhaving van de rechtsstaat. Nederland zou graag zien dat ook andere landen bijdragen aan de training en opleiding van Surinaamse militairen. Vermeden moet worden, zo meent men op Defensie, dat het een exclusief Nederlandse taak zou behelzen.