Straatverbod voor hulpverleners bij prostitutie geëist

UTRECHT, 5 DEC. Zeven medewerkers van een Utrechts huiskamerproject voor prostituées hebben vanmorgen in kort geding geëist dat zij weer aan de slag kunnen. Het bestuur van de stichting Huiskamer Aanloop Prostituées (HAP) had op 11 november zeven van de tien medewerkers op non-actief gesteld wegens ernstige meningsverschillen over het beleid. Korte tijd later werden twee van hen op staande voet ontslagen.

Volgens het stichtingsbestuur was het non-actief noodzakelijk om een periode van rust te creëren. De werkrelatie tussen de medewerkers en de in februari aangetreden coördinator, A. Jongens, was grondig verstoord. Tegelijk met die maatregel was een interim-manager aangesteld met de opdracht "een goed samenwerkend team te vormen'. Als tegeneis in het kort geding voor de president van de rechtbank in Utrecht stelt het bestuur nu een straatverbod voor de geschorste medewerkers, opdat zij niet in de buurt van het huiskamerproject komen gedurende de periode dat de interim-manager bezig is.

Intussen wordt de opvang van de prostituées verzorgd door invalkrachten. Twee geschorste medewerkers die uit zorg over de gang van zaken rechtstreeks contact opnamen met ambtenaren van de gemeente Utrecht, de grootste subsidiegever, kregen diezelfde dag telefonisch ontslag op staande voet. Van de zeven geschorste medewerkers zijn er vier als vrijwilliger aan het project verbonden.

Het huiskamerproject bestaat nu ruim vijf jaar en wordt al die tijd beschouwd als een toonbeeld van verantwoorde opvang van tippelende prostituées. Aan de rand van een bedrijfsterrein aan de Europalaan heeft de gemeente een gedoogzone aangewezen met afgeschermde werkplekken. 's Avonds staat er een autobus die tot huiskamer is verbouwd en waar de prostituées terecht kunnen voor koffie, condooms, medische hulp en voorlichting over veilig werken. De aanwezigheid van de bus met de HAP-medewerkers heeft volgens mensen uit de buurt een heilzame invloed op de sociale veiligheid in het gebied. Als de prostituées te kampen hebben met agressieve klanten, kunnen de medewerkers in de bus telefonisch hulp inroepen.

Volgens de advocaat van de medewerkers. mr. P. Bos, opereert het stichtingsbestuur op grote afstand van het uitvoerend werk. In oktober was aan de medewerkers een beleidsplan voorgelegd waartegen zij alleen ja of nee mochten zeggen. Over de mogelijke gevolgen van een negatieve reactie was geen opheldering gegeven.

Het stichtingsbestuur wilde dat er in het werk meer aandacht zou worden besteed aan de volksgezondheid en de openbare orde, stelde mr. Th. van Ardenne namens het bestuur. Dat staat op gespannen voet met de solidariteit met de prostituées waarvoor de medewerkers kiezen. “Centraal staat: wie heeft het voor het zeggen, het bestuur of de medewerkers, aldus Van Ardenne. Hij erkende dat de eis van een straatverbod ingrijpend is, maar hij signaleerde dat er acties op de Europalaan waren geweest. “Je doelgroep betrekken in een conflict met je bestuur is een doodzonde.”

Volgens de HAP-medewerkers zijn de problemen begonnen met de komst van de nieuwe coördinator. Deze zou niet op haar taak zijn berekend en de voorkeur geven aan een veel actievere voorlichting jegens de prostituées over veilig werken. Voorts zou de coördinator meer aandacht willen schenken aan heroïneprostituées. De geschorste medewerkers vrezen dat met zo'n aanpak de vertrouwensrelatie wordt verstoord. De prostituées hebben inmiddels een protestbrief met 28 handtekeningen ingediend, waarin zij het opnemen voor de "toffe" medewerkers.

Het bestuur meent dat de medewerkers gemene zaak maken met de vorige coördinator. De geschorste medewerkers verklaren echter dat dergelijke contacten helemaal niet bestaan.

Uitspraak waarschijnlijk 12 december.