Sovjet-Unie schort schuldaflossing op

ROTTERDAM, 5 DEC. De Sovjet-Unie heeft met ingang van vandaag de schuldaflossing aan banken opgeschort. De betaling van rente op schulden gaat wel door. De Vnesjekonombank, die de buitenlandse betalingen van de Sovjet-Unie regelt, heeft dit gisteren meegedeeld aan de meer dan honderd banken die een vordering hebben.

De maatregel geldt voor alle leningen die vóór 1 januari van dit jaar zijn aangegaan. Deskundigen ramen de totale Sovjet-schuld op 68 miljard dollar, waarvan zo'n 40 miljard dollar bij de banken uitstaat. De Duitse banken zijn verreweg de grootste crediteuren.

De Vnesjekonombank heeft de Deutsche Bank gevraagd als coördinator van de banken op te treden voor een schuldenregeling. Een woordvoerder in Frankfurt zei vanmorgen desgevraagd dat de Deutsche Bank op korte termijn een stuurgroep zal samenstellen. Volgens deze woordvoerder komt de aankondiging uit Moskou voor de banken helemaal niet als een verrassing. “Al sinds september hebben wij openlijk gezegd, dat de Sovjet-Unie betalingsproblemen zou krijgen. Die situatie is nu ingetreden.”

Pag.21:

Uitstel volgt uit akkoord met G-7

Het uitstel van de schuldbetaling vloeit volgens de Deutsche Bank voort uit het overleg tussen de zeven belangrijkste industrielanden (G-7) en de Sovjet-republieken. Acht republieken namen vorige maand de verantwoordelijkheid voor de schuld op zich, maar zij moeten nog een regeling treffen om de Vnesjekonombank van harde valuta te voorzien.

In kringen van de G-7 was de opschorting van schuldbetalingen aan de banken al eerder verwacht. De G-7 waren in Moskou overeengekomen dat de afbetaling van langer lopende leningen die voor 1 januari 1991 waren gesloten, met een jaar mocht worden uitgesteld. Tot de G-7 behoren de Verenigde Staten, Japan, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Canada.

De Deutsche Bank is niet pessimistisch over een oplossing voor het schuldenprobleem van de Sovjet-Unie. De woordvoerder in Frankfurt onderstreepte dat de rentebetalingen gewoon doorgaan.

Volgens hem zijn de risico's voor de banken niet groot. “De schulden betreffen in veel gevallen exportkredieten die door overheden zijn gegarandeerd,” zei hij. “De ongedekte schuld is slechts een fractie van het totaal. Wij zelf hebben daar voorzieningen voor getroffen. Ons risico is minimaal.” Zes Sovjet-republieken zijn het gisteren eens geworden over de verdeling van de schulden en de tegoeden van de Sovjet-Unie, zo heeft het persbureau Tass bekendgemaakt. Ook over de wijze waarop rente en aflossing van de schulden wordt betaald is overeenstemming bereikt. De zes republieken zijn Rusland, de Oekraïne, Kazachstan, Tadzjikistan, Kirgizië en Armenië. Details moeten nog verder worden uitgewerkt en de overige republieken hebben het advies gekregen speciale regelingen te treffen met de republieken die wel hun handtekening hebben gezet. (Reuter)