"Russische joden moeten snel land uit'

EINDHOVEN, 5 DEC. Justitie begint waarschijnlijk volgende week al met het uitzetten van de eerste zogenoemde Russische joden die uit Israel naar Nederland zijn uitgeweken. Vooraf zal een hoge ambtenaar van Vreemdelingenzaken in het Beatrixoord in Eindhoven, waar de 100 van de naar schatting 200 Russen zitten, nog een gesprek hebben. “Om te zien hoe we de uitzetting logistiek moeten aanpakken en welke mensen alsnog besluiten tot vrijwillige repatriëring”, aldus de woordvoerder van Justitie.

De Russische joden, van wie de meesten zeggen christelijk orthodox te zijn, proberen nog altijd uitzetting naar Israel te voorkomen. In een gesprek met de vreemdelingenpolitie hebben zij gisteren landen genoemd waar ze naar toe willen. Daar zat Suriname, het land dat land vorige week als uitwijkplaats werd genoemd, niet meer bij. Volgens woordvoerders was die mogelijkheid nooit serieus bedoeld. Justitie zegt dat het noemen van voorkeurslanden alleen geen langer verblijf in Nederland rechtvaardigt. “Men moet over papieren beschikken waaruit blijkt dat een land ze wil opnemen. In dat geval willen we ze nog een paar weken de kans geven de zaken te regelen. Anders gaan ze er onherroepelijk uit.”