Protestbrief herindeling departementen toch in Kamer

DEN HAAG, 5 DEC. Minister Dales (binnenlandse zaken) heeft vanmiddag de "brandbrief' van de secretarissen-generaal over de departementale herindeling naar de Tweede Kamer gestuurd.

Maandag weigerde minister Dales nog deze brief aan de Tweede Kamer te overleggen. Per brief liet de minister weten het “niet opportuun” te vinden. In de brief vragen de dertien secretarissen-generaal om een politieke uitspraak over de de departementale herindeling.

Het D66 Kamerlid Scheltema onderstreepte maandag dat het staatsrecht de minister weinig ruimte biedt om de Kamer specifieke informatie te onthouden, als de Kamer uitdrukkelijk om die informatie vraagt. Slechts in hoge uitzondering kan dit en alleen als het staatbelang in het geding is. “En dat lijkt mij hier toch niet het geval”, aldus Scheltema.

Op verzoek van D66 moest minister Dales vanmiddag verklaren waarom zij weigert om de Kamer kennis te laten nemen van de brief van de dertien secretarissen-generaal. Scheltema riep de minister vanmiddag op om “op de verjaardag van de Sint” de brief aan de Kamer te geven. Op dat moment haalde minister Dales de brief uit haar colbert-zak en toonde die aan de Kamer. “Daar is 'tie”, zei Dales.

In de brief - gedateerd 8 november - dringen de dertien hoogste ambtenaren er bij het kabinet op aan om duidelijkheid te verschaffen over de "nieuwe overheid'. De secretarissen-generaal zijn bereid mee te werken aan deze plannen, maar ze willen weten binnen welke politieke marges ze moeten opereren.