Nog geen vergoeding aids-patiënten

PARIJS, 5 DEC. Onder druk van de socialistische fractie in het parlement heeft de Franse premier Edith Cresson gisteren haar wetsontwerp ingetrokken waarin een regeling voor schadevergoeding was voorzien voor de Franse hemofiliepatiënten die met aids zijn besmet.

De regering wilde de schadevergoeding financieren door invoering van een belasting van zes procent op alle schadeverzekeringscontracten. De socialisten vonden dit, evenals trouwens de gehele oppositie, onrechtvaardig. Cressons partijgenoten menen dat de staat de schadevergoeding uit de algemene begroting moet betalen aangezien de overheid verantwoordelijk is voor de besmetting van de hemofiliepatiënten.

In 1984 en l985 werd naar schatting de helft van de 2.500 Franse hemofiliepatiënten besmet met het HIV-virus dat aids veroorzaakt, omdat ze bloed kregen toegediend dat dit virus bevatte. Medische autoriteiten, onder wie de directeur van de Franse bloedtransfusiedienst, wisten in de tweede helft van 1985 dat het transfusiebloed met aids was besmet, maar grepen niet in. De ex-directeur van de bloedtransfusiedienst en een voormalige directeur-generaal van het ministerie van gezondheid zullen wegens hun aandeel in het schandaal te zijner tijd moeten terechtstaan.

De woordvoerder van de socialistische fractie in de Nationale Vergadering, Le Garrec, veroordeelde de voorgestelde nieuwe belasting als een "slecht systeem'. Eerder hadden de oppositiepartijen al verklaard dat de staat zijn verantwoordelijkheid voor het aids-schandaal moest nemen en schadevergoeding moest betalen uit de algemene middelen. Cresson trok het wetsontwerp in omdat het anders zeker zou worden verworpen.

De rebellie van de doorgaans volgzame socialistische afgevaardigden in het parlement wordt mede verklaard door de grote verdeeldheid in de socialistische gelederen over de wijziging van het kiesstelsel voor de algemene verkiezingen van voorjaar 1993. Een groot deel van de afgevaardigden is tegen invoering van een stelsel met gedeeltelijke evenredige vertegenwoordiging in plaats van het huidige meerderheidsstelsel, zoals wordt gewenst door president Mitterrand.

Partijsecretaris Mauroy heeft zijn project voor een stelsel van half proportioneel en half meerderheidssysteem in de ijskast gezet. Ook over dit plan dreigde een opstand onder de afgevaardigden van wie velen, gegeven de opinie-onderzoeken, hun zetel in het parlement toch al zouden verliezen als het huidige stelsel wordt gehandhaafd. Een kiesstelsel met een deel evenredige vertegenwoordiging is vooral voor kleinere politieke partijen voordelig.

Half december houden de socialisten een speciaal congres om zich te verenigen rondom een "project voor de jaren negentig'. Regering en partijleiding doen nu een stapje terug opdat de partij een minimum aan eenheid kan demonstreren over het partijprogramma, dat mede inzet wordt van de regionale verkiezingen die volgend voorjaar plaatshebben.