Luchthaven Beek eist verbod op blokkades door actievoerders

MAASTRICHT, 5 DEC. De NV Luchthaven Maastricht heeft gisteren in kort geding voor de president van de rechtbank in Maastricht geëist dat de Vereniging "Geen uitbreiding Vliegveld Beek' een verbod wordt opgelegd om de landingsbaan op het vliegveld te blokkeren. De vereniging zou haar 600 leden schriftelijk moeten vragen van acties af te zien. Als ze het gevraagde verbod negeert, zou ze per overtreding een dwangsom van 100.000 gulden moeten verbeuren, eiste de advocaat van de luchthaven, mr. F. Legger.

Onlangs heeft de vereniging aangekondigd dat ze in de nacht van 13 op 14 december vliegtuigen wil beletten op Beek te landen door sperballonnen of vliegers op te laten in de buurt van de landingsbaan. Met haar actie wil de vereniging eigenmachtig uitvoering geven aan een arrest van het gerechtshof in Den Haag, dat in september de nachtvluchtbeschikking voor de luchthaven onverbindend heeft verklaard.

Volgens het Hof heeft de staat nagelaten geluidszones rond de bestaande Noord-, Zuidbaan vast te stellen, zoals die zijn voorgeschreven in de Luchtvaartwet. Het Hof bepaalde echter dat de onverbindendverklaring niet onmiddellijk hoefde te leiden tot het stilleggen van alle nachtvluchten, maar dat de Staat “op korte termijn ernst zou moeten maken met de naleving van zijn eigen normen”. Nu dat nog niet is gebeurd, zit er volgens de advocaat van de vereniging, mr. R. Bedaux, voor de leden niets anders meer op dan de nachtvluchten zelf onmogelijk te maken. Minister Maaij-Weggen (verkeer en waterstaat) heeft volgens Bedaux immers in de Tweede Kamer verklaard voorlopig geen actie te ondernemen, tenzij zij door de rechter daartoe wordt gedwongen.

De advocaat van de luchthaven hield de president van de rechtbank voor dat de directie geen verwijt kan worden gemaakt over het niet-toepassen van de Luchtvaartwet. Hij wees erop dat op grond van andere normen, die eveneens ten doel hadden het belang van omwonenden te beschermen, een kostbaar isolatieprogramma is uitgevoerd in de woningen rond het vliegveld. Bovendien heeft volgens hem ook het Hof in Den Haag het economische belang van de luchthaven willen beschermen in weerwil van de nalatigheid van de Staat. De vliegvelddirectie vreest dat het enige koeriersbedrijf dat nu nog gebruikmaakt van de nachtvluchtregeling, het Amerikaanse bedrijf Emery Worldwide, door de acties zal verhuizen naar een andere luchthaven. Om die reden wees de directie tijdens het geding ook een compromis-voorstel van de vereniging van de hand waarin gevraagd werd de luchthaven nog maar drie in plaats van zes nachten per week open te stellen.

De rechtbank doet volgende week woensdag uitspraak.